Zostań członkiem SIDiR!

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – przygotowanie i realizacja

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad jakie obowiązują przy realizacji przedsięwzięć budowlanych w formule „projektuj i buduj”. Ponieważ przedsięwzięcia budowlana są coraz bardziej skomplikowane technicznie i technologicznie formuła ta coraz częściej jest stosowana alternatywnie do formuły „buduj. Oprócz omówienia podstawowych zasad dla formuły „projektuj i buduj” wynikających z przepisów przedstawione są dobre praktyki wynikające z treści Warunków Kontraktowych FIDIC, „żółta książka”. Ćwiczenia wykonywane przez uczestników pozwalają utrwalić przekazane wiadomości.

Program

Dzień 1
    1. Charakterystyka i struktura przedsięwzięć budowlanych realizowanych w formule „Projekt i Budowa” Określenie wartości zamówienia:
     1. Zasady ogólne
     2. Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego
     3. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
    2. Przerwa kawowa
    3. Opis przedmiotu zamówienia:
     1. Zakres i forma programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) Część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego:
       1. opis ogólny przedmiotu zamówienia
       2. opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
      Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego
     2. Problemy i nieprawidłowości występujące przy tworzeniu programów funkcjonalno - użytkowych
    4. Gorący posiłek
    5. Ćwiczenie:
     1. Analiza i ocena przykładowych programów funkcjonalno - użytkowych
     2. Wskazanie elementów wymagających uzupełnienia i rozszerzenia przez zamawiającego
    6. Przerwa kawowa
    7. Sporządzenie opisu sposobu obliczania ceny:
     1. Zasady ogólne
     2. Wynagrodzenie kosztorysowe
     3. Wynagrodzenie ryczałtowe
    8. Podsumowanie dnia szkolenia
Dzień 2
   1. Umowy o roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego:
    1. Wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego
    2. Szczególne zapisy dla umów w formule „Projekt i Budowa”
    3. Przykład „Dobrych Praktyk” - umowy bazujące na Warunkach Kontraktowych FIDIC
   2. Przerwa na kawę
   3. Realizacja zamówienia w formule „Projekt i Budowa”, etap projektowania
    1. Specyfika projektowania przez wykonawcę w formule projekt i budowa
    2. Ograniczenia odstępstwa od PFU
    3. Kontrola postępu (kamienie milowe projektowania)
    4. Kontrola jakości
    5. Przedmiar robót (rzeczywisty)
    6. Odbiór prac projektowych i płatność za projekty
   4. Gorący posiłek
   5. Realizacja zamówienia w formule „Projekt i Budowa”, etap budowy część I
    1. Zarządzanie budową
     1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
     2. Planowanie i ocena realizacji
    2. Kontrola jakości
     1. Określenie wymagań jakościowych
     2. Badania i certyfikaty

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową