Szkolenia

Warunki Kontraktowe FIDIC (Złota Książka ) w partnerstwie publiczno – prywatnym i koncesji na roboty budowlane

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowych informacji dotyczących zasad realizacji inwestycji budowlanych w szeroko rozumianym reżimie partnerstwa publiczno – prywatnego.

Omówione zostaną najpierw przepisy dwóch podstawowych ustaw: o koncesji na roboty budowlane i usługi i o partnerstwie publiczno prywatnym.

Następnie pokazana zostanie możliwość zastosowania WK Kontraktowych FIDIC (Złotej Książki) w Polsce dla realizacji partnerstwa publiczno prywatnego lub koncesji o roboty budowlane.

Program

 1. Partnerstwo publiczno prywatne – nowe perspektywy w Polsce
 2. Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi
  1. Przedmiot ustawy i zastosowanie ustawy oraz podstawowe pojęcia
  2. Szacunkowa wartość umowy koncesji i umowy mieszane
  3. Zasady zawierania umowy koncesji
  4. Ogłoszenie i inne dokumenty koncesji
  5. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji
  6. Umowa koncesji
  7. Organy właściwe
  8. Środki ochrony prawnej
 3. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP)
  1. Przedmiot PPP
  2. Strony PPP
  3. Przedsięwzięcia w ramach PPP
  4. Pozostałe pojęcia PPP
  5. Wybór partnera prywatnego
  6. Umowa o partnerstwie publiczno -prywatnym
  7. Realizacja partnerstwa publiczno – prywatnego
  8. Partnerstwo publiczno – prywatne w formie spółki
  9. Finansowanie projektów PPP
  10. Ryzyka i ocena dla PPP
 4. Podstawowe różnic między koncesją na roboty budowlane a PPP
 5. Warunki Kontraktowe FIDIC – podstawowe informacje
 6. Warunki Kontraktowe dla projektowania, budowy i obsługi (Złota Książka)
  1. Podstawowe informację o Złotej Książce: czas trwania, przebieg kontraktu , uczestnicy
  2. Omówienie podstawowych klauzul Złotej Książki
 7. Możliwość dostosowania Złotej Książki do polskich przepisów
 8. Podsumowanie