Szkolenia

Warunki Kontraktowe FIDIC dla inwestycji drogowych – wzorcowe warunki GDDKiA – formuła „buduj” lub „projektuj i buduj” (w zależności od zgłoszeń uczestników realizowana będzie jedna z formuł). Szkolenie w formule warsztatowo-dyskusyjnej, przeznaczone dla osób znających Warunki Kontraktowe FIDIC

Opis szkolenia

W pierwszej części szkolenia w sposób syntetyczny, jako przypomnienie przedstawione zostaną podstawy prawne procesu inwestycyjno – budowlanego, główne elementy Warunków  Ogólnych FIDIC, zasady tworzenia Warunków Szczególnych oraz zakres niezbędnego dostosowania Warunków Ogólnych do przepisów prawa polskiego.

Druga część ma charakter seminaryjno – warsztatowy, której przedmiotem są wzorcowe Warunki Kontraktowe stosowane przez GDDKiA w budowie dróg finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W tej części w założeniu prowadzący pełni bardziej rolę moderatora niż wykładowcy a w każdy z uczestników wnosi jakąś wartość dodaną do szkolenia.

Szkolenie adresowane jest do osób niekoniecznie zaawansowanych w znajomości Warunków Kontraktowych FIDIC ale mających przynajmniej podstawową ich znajomość. W zasadzie konieczne jest posiadanie Warunków Ogólnych FIDIC, odpowiednich do tematu szkolenia.

Program

Część ogólna
  1. Podstawowe zasady prawne i przepisy dla procesu inwestycyjno – budowlanego
  2. Podstawowe dokumenty kontraktowe i ich użycie
  3. Przebieg Kontraktu
  4. Jak tworzyć Warunki Szczególne
  5. Aby FIDIC był jeszcze FIDIC-iem. Złote zasady FIDIC
  6. Dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do przepisów prawa polskiego
Część seminaryjno–warsztatowa Omówienie i dyskusja nad wzorcowymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC stosowanymi przez GDDKIA, w zależności od zainteresowania uczestników będą to warunki dotyczące formuły „buduj” lub „projektuj i buduj”.