Szkolenia

Szkolenie dla zarządów i kadry managerskiej nt. cyfryzacji procesów w szerszej perspektywie niż BIM

Zaplanowane szkolenia

Data Miasto
2023-06-16 Zobacz >>

Opis szkolenia

Cel:

Od szeregu już lat branża budowlana mówi i szkoli się z metodyki BIM, choć ta jest tylko wycinkiem procesu cyfryzacji przedsiębiorstwa. Wielu dało się przekonać (lub wciąż jest przekonywanych), że BIM jest warunkiem rozpoczęcia procesu cyfryzacji branży. Standardy BIM dają wiele informacji o modelu i różnych jego aspektach, ale zupełnie nie uwzględniają perspektyw płynności finansów, sporów, negocjacji, uzgodnień, rozliczeń z podwykonawcami i szeregu innych „perspektyw”. W przypadku pojawienia się sporów lub wątpliwości i tak wszyscy szukają dowodów w dokumentach, których często brakuje. Cyfryzację organizacji i jej procesów należy rozpocząć od wizji i planu, w której różne technologie (w tym BIM) mogą pomóc i muszą ze sobą współdziałać

Korzyści:

Nasz program szkoleniowy umożliwia uporządkowanie wiedzy dotyczącej różnych technologii cyfrowych wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym, z uwzględnieniem wielu obszarów cyfryzacji procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy mogą zdobyć praktyczną wiedzę i poznać studia przypadków, co może pomóc w rozwoju kompetencji pracowników i samej organizacji. Szkolenie pozwoli poznać istniejące narzędzia cyfrowe ich faktyczne możliwości zastosowania oraz istniejące ograniczenia, a ponadto poznać kierunki rozwoju najbardziej obiecujących trendów.

Cyfryzacja przedsiębiorstw i procesów w dobie ESG oraz całego szeregu „ładów” (zielony, społeczny, korporacyjny) to wyzwanie dla całej branży nie tylko w Polsce. Tej transformacji nie przeprowadzą projektanci, architekci, geodeci czy informatycy. To zadanie dla kadry managerskiej.

Prowadzący:

dr Bartosz Zamara

Inżynier budownictwa, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej, odbył studia podyplomowe EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz Zarządzanie Projektami w Trinity College w Dublinie. Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Radę Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Autor licznych publikacji o charakterze naukowym i branżowym. Zawodowo zaangażowany w proces budowlany na różnych etapach jego cyklu, w charakterze projektanta, inwestora, wykonawcy i producenta materiałów budowlanych. Aktualnie zaangażowany w digitalizację procesów wewnętrznych, jak i związanych z realizacją usług doradczych przez Trebbi Polska sp. z o.o. Entuzjasta digitalizacji procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem BIM i innych narzędzi informatycznych operujących danymi. Członek założyciel inicjatywy mającej na celu promowanie digitalizacji w budownictwie o nazwie Digital Construction Navigator. Specjalizuje się w definiowaniu wartości i doborze rozwiązań technologicznych na poziomie strategicznym organizacji w odniesieniu do zachodzących w niej procesów wewnętrznych i interakcji z otoczeniem.

dr inż. Jacek Magiera

Dr nauk technicznych w zakresie mechaniki komputerowej (WIL PK), adiunkt w Katedrze Technologii Informatycznych w Inżynierii WIL PK, pasjonat BIM i cyfryzacji budownictwa. Obszary zainteresowania badawczego: transformacja cyfrowa, standaryzacja BIM, BIM management, systemy BIM/GIS. Wykładowca BIM management na studiach podyplomowych na kilku uczelniach, m.in. PK, WSB Poznań, WSB Warszawa, PW, AGH. Ekspert krajowy w konkurencji Digital Construction w Worldskills International, Autodesk Educator Expert, Autodesk Certified Instructor.

Członek V4 BIM Task Group (2015-2016), Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM, Przewodniczący Międzyuczelnianej Komisji ds. podstaw programowych BIM na I stopniu studiów inżynierskich. Członek Grupy Roboczej ds. BIM przy Ministrze Rozwoju i Technologii, oraz Komitetu Technicznego Cyfryzacji ds. WiS przy Ministrze Infrastruktury/Polskim Kongresie Drogowym. Konsultant projektów wdrożeniowych BIM w Polsce po stronie Zamawiającego, m.in Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik, pierwszego projektu pilotażowego GDDKiA budowy obwodnicy Zatora z wykorzystaniem metodyki BIM, konsultant Urzędu Miasta Krakowa (ocena dokumentacji BIM dla Studium wykonalności metra w Krakowie).

Autor i współautor ok. 30 publikacji poświęconych technologii i metodyce BIM, m.in. książki „BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study” PWN 2018, podręcznika „BIM STANDARD PL” (2020), wytycznych Ministerstwa Infrastruktury „BIM-D-01. Powiązanie wymagań technicznych dotyczących dróg publicznych z technologią BIM” oraz raportów i artykułów w czasopismach naukowych i branżowych. Tłumacz oficjalnej polskiej wersji językowej PKN normy wieloczęściowej PN-EN ISO 19650, części od 1 do 5.

Krzysztof Janusz

Pasjonat IT i nowych technologii. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami, przywództwa personalnego, rozwoju biznesu i sprzedaży. Uczestniczył w dziesiątkach projektów związanych z transformacją cyfrową, o skali sięgającej kilkunastu mln EUR.

Na przestrzeni ostatnich lat pracował dla takich firm jak Nokia, IBM, IGT, czy intive. Jest jednym z założycieli Qvistorp, startupu technologicznego, który koncentruje się na dostarczaniu wartości poprzez digitalizację i standaryzację procesu zarządzania portfelem projektów i odpowiada w nim za strategię i rozwój biznesu.
Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Dreźnie, a także studia Executive MBA na Strayer University w Stanach Zjednoczonych. Prywatnie jest żonaty i ma dwie córki, a w wolnym czasie lubi biegać, jeździć na rowerze, słuchać audiobooków i spędzać czas z rodziną.

Przemysław Komajda

Członek zarządu spółki Graph’it, lidera implementacji nowoczesnych technologii oraz strategii biznesowych w sektorze budowlanym. Buduje i zarządza zespołami BIM.

Ekspert Fundacji EccBIM specjalizujący się w zarządzaniu informacją, wdrażaniu platform CDE, koordynacji międzybranżowej wykorzystując otwarte formaty danych BIM.

Jako BIM Menedżer prowadził takie inwestycje jak: Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach, Inwentaryzacje, projektowanie oraz przebudowy infrastruktury Miasta Poznań w ramach projektu „Poznań Centrum” oraz rewitalizację Starego Rynku w Poznaniu.

Doświadczony praktyk w dziedzinie nieinwazyjnych technik pomiarowych jak skanowanie laserowe, fotogrametria, radiodetekcja czy georadar. Współtwórca autorskiej usługi GeoBIM – kompleksowej inwentaryzacji infrastruktury podziemnej do celów eliminacji ryzyka planowanych inwestycji.

Prywatnie zawodnik ścigający się Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostwach Polski, budujący wyścigowe motocykle i silniki.

Szymon Bloch

Prezes „scan 3D Szymon Bloch”, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Posiada 7 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, pozyskiwaniem danych przestrzennych oraz wykorzystywania ich w procesach BIM, cyfrowych budowach, Facility Management oraz Digital Twin. Zarządza zespołem 20 osób w 4 oddziałach w Polsce (Gdynia, Wrocław, Warszawa i Kraków) i 1 oddziale zagranicznym w Hamburgu.

Propagator cyfryzacji w przemyśle, architekturze i obiektach w trakcie inwestycji. Profesjonalizm, innowacyjność i nieszablonowe podejście to jego drugie imię. Z powodzeniem wprowadza innowacyjne rozwiązania z zakresu Digital Twin oraz Facility Management w Polsce i zagranicą.

Aktywnie działa jako członek Rady Konsultacyjnej WILiŚ przy Politechnice Gdańskie, Rady Obszaru Gospodarczego Pomorza oraz Klastra Wodorowego. Jego doświadczenie, wiedza oraz innowacyjne podejście zostały docenione przez grupę Hexagon – Leica Geosystems. Wraz z całym zespołem został strategicznym partnerem technologicznym, który ma aktywnie działać w projektach badawczo rozwojowych w zakresie Digital Twin i Reality Capture.

Rafał Bałdys Rembowski

Elektronik i informatyk z wykształcenia, ale konsultant z wyboru. Autor opinii prywatnych w sporach dla inwestycji infrastrukturalnych, współautor i współwłaściciel narzędzia LegalTech do automatyzacji oceny ryzyk kontraktowych RISKOVERY. Współzałożyciel bloga Digital Construction Navigator. Pełni zaszczytną funkcję redaktora naczelnego Biuletynu Konsultant wydawanego przez SIDiR oraz prowadzi podcast PRZE:budowa. Filozof i demokrata.

Program

Bloki / wejścia Blok tematyczny Prowadzący
9.00 – 10.00 1. Przywitanie / wprowadzenie 2. Czy BIM i narzędzia ERP to już cyfrowa firma budowlana? Co stanowi o tym, że organizacja przechodzi cyfrową transformację? Czy można ominąć cyfrową rewolucję i co może pójść nie tak? dr Bartosz Zamara - Trebbi Polska
10.00 – 10.45 3. Problemy faktyczne wdrożenia BIM, bariery prawne, technologiczne, mentalne – praktyka dnia codziennego z perspektywy inwestora i wykonawcy. dr Jacek Magiera – Politechnika Krakowska
11.00 – 11.45 4. ERP w firmie budowlanej – czego nie obsłuży i jakie są wymagania dla takich rozwiązań, żeby potrafiły również obsługiwać projekty i zamówienia na projektowanie i budowę. Krzysztof Janusz - Qvistorp
11.55 – 12.40 5. Główne braki w przepływie informacji na projekcie – perspektywa eksperta / biegłego. Omówienie głównych obszarów zaniedbań przy gromadzeniu informacji o działaniach na projekcie / kontrakcie. Przegląd rozwiązań możliwych do zastosowania. Rafał Bałdys Rembowski - Riskovery
Przerwa 30 min.
13.10 – 13.55 6. Akwizycja danych 3D – przegląd technologii, obszary bieżących zastosowań, co już można stosować, ceny, bariery, wyzwania. Szymon Bloch – SCAN3D
14.00 – 14.45 7. Praktyka w realizacji inwestycji BIM: co idzie, a gdzie są problemy i co organizatorzy procesów mogą poprawić. Modelowanie 3D podłoża – trendy i standardy. Przemysław Komajda – Graph’it
14.50 – 15.40 8. Buzz-wordy i trendy technologiczne – przegląd narzędzi cyfrowych dla budownictwa i obszarów zastosowań – poza narzędziami BIM (leglatech, fintech, etc,.) Przykłady jak różne firmy wykorzystują różne narzędzia. AI – Business Intelligence , GPT,   przyszłość rozwoju technologii i jej możliwy wpływ na branże. dr Bartosz Zamara / Rafał Bałdys Rembowski
15.50 – 16.30 9. Modele dojrzałości cyfrowej. Planowanie rozwoju organizacji i transformacji cyfrowej metodami modeli dojrzałości. dr Jacek Magiera