Szkolenia

Specyfika warunków kontraktu FIDIC oraz możliwość ich dostosowania do polskiego prawa

Opis szkolenia

Szkolenie pozwala zapoznać się z wzorami Warunków Kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC); na budowę (czerwona książka); projektowanie i budowę (żółta książka); projektowanie, budowę i oddawania obiektu „pod klucz” (srebrna książka); projektowanie, budowę i obsługę gotowego obiektu (złota książka).

Stanowią one podstawę do zawierania umów na realizację inwestycji budowlanych o zróżnicowanym zakresie odpowiedzialności stron i odpowiednich do tego metodologiach zarządzania kontraktami w czasie budowy.

Omawiane są szczegółowo najważniejsze procedury Warunków Kontraktowych FIDIC a także porównuje się te procedury, często odmienne w poszczególnych książkach. Na zakończenie uczestnicy rozwiązują zadanie utrwalające zdobyte wiadomości podczas szkolenia.

Szkolenie jest adresowane zarówno do osób, które już pracowały na kontraktach zarządzanych na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC i chciałyby pogłębić swoją wiedzę, jak też do tych, które w tych procedurach nie mają jeszcze doświadczeń a chcą gruntownie zapoznać się z tymi procedurami.
Szkolenie to miało wiele edycji ciesząc się dużym powodzeniem zarówno wśród realizatorów procesu budowlanego; zamawiających (inwestorów) i wykonawców jak i w środowisku konsultantów uczestniczących w tym procesie.

Szkolenie dwudniowe, w łącznym wymiarze czasu 16 godzin lekcyjnych.

Program

 1. Wstęp - historia, zakres i cel działania organizacji konsultingu inżynierskiego:
  1. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC)
  2. Europejska Federacji Stowarzyszeń Inżynierów Konsultantów (EFCA)
  3. Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR)
 2. Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktu FIDIC:
  1. Warunki Kontraktu na budowę (czerwona książka)
  2. Warunki Kontraktu na projekt i budowę (żółta książka)
  3. Warunki Kontraktu na EPC i pod klucz (srebrna książka)
  4. Warunki Kontraktu na projekt, budowę i obsługiwanie (złota książka)
  5. Struktura książek FIDIC
 3. Omówienie i porównanie najważniejszych klauzul książek czerwonej, żółtej, srebrnej i złotej.
 4. Warunki Kontraktu FIDIC w świetle polskich regulacji prawnych:
  1. Struktura umowy na bazie Warunków Kontraktowych FIDIC
  2. Dostosowanie Warunków Ogólnych Kontraktu FIDIC do polskich regulacji prawnych, w szczególności do Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego (Warunki Szczególne Kontraktu)
  3. Załącznik do Oferty (Dane Kontraktowe)
 5. Zajęcia warsztatowe (ćwiczenia):
  1. Rozwiązanie zadania polegającego na porównaniu zapisów zawartych w czerwonej i żółtej książce FIDIC pod względem występujących w nich ustaleń i procedur
  2. Określenie ryzyka Zamawiającego/Wykonawcy w czerwonej i żółtej książce FIDIC