Zostań członkiem SIDiR!

Ryzyka w procesie budowlanym – zarządzanie i ubezpieczenia

Opis szkolenia

Ryzyko nieodłącznie towarzyszy każdemu procesowi inwestycyjno – budowlanemu. Istotna jest wiec umiejętność jego identyfikacji i szybkiej oceny stopnia ryzyka w celu podjęcia odpowiednich działań w celu minimalizacji jego skutków. W trakcie szkolenia przestawiane są zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczaniem ryzyk w procesie budowlanym na tle procesu inwestycyjno – budowlanego, zaczynając od momentu podjęcia decyzji o inwestowaniu, poprzez przygotowanie inwestycji, jej realizację aż po oddanie do użytkowania.

Szkolenie jest adresowane do osób zaawansowanych w problematyce inwestycyjno-budowlanej, w szczególności zainteresowanych relacjami przyczynowymi poszczególnych zjawisk związanych z zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczaniu jego skutków.

Program

1. Zarządzanie ryzykiem w procesie budowlanym
 1. Wstęp, podstawowe pojęcia
 2. Ryzyko w przedsięwzięciach inwestycyjno - budowlanych
 3. Akceptowalny poziom ryzyka
 4. Zarządzane ryzykiem
  • Identyfikacja ryzyka: listy sprawdzające, porównanie z innymi projektami, burza mózgów, metoda delficka, ocena ekspertów, SWOT, 5xdlaczego diagram Ishikawy
  • Ocena i analiza ryzyka (pomiar): metody jakościowe, metody ilościowe
  • Opracowanie i wdrożenie planu zarządzania ryzykiem :absorpcja ryzyka, łagodzenie ryzyka (redukcja), rozproszeni ryzyka (transfer), unikanie ryzyka, likwidacja ryzyka
  • Ocena i korekta planu zarządzania ryzykiem
 5. Ryzyko w przedsięwzięciach inwestycyjno - budowlanych realizowanych wg FIDIC
  • Ryzyka przypisane Zamawiającemu
  • Ryzyka przypisane Wykonawcy
  • Ryzyka wspólne
  • Ryzyko w przedsięwzięciach budowlanych identyfikowanych przez Wykonawców
  • Podsumowanie modułu dotyczącego ryzyk
2. Ubezpieczenia ryzyk w procesie budowlanym
 1. Wstęp, podstawowe pojęcia dotyczące ubezpieczeń
 2. Umowa ubezpieczenia w kodeksie cywilnym
  • Przepisy ogólne (art. 805-820.)
  • Ubezpieczenia majątkowe (art. 820-828)
  • Ubezpieczenia osobowe (art. 829- 834)
 3. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
  • Zagadnienia ogólne
  • Ubezpieczenia przedsiębiorcy
  • Ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (obowiązkowe)
 4. Ubezpieczenia budowlano – montażowe (all risks)
  • Ogólne omówienie
  • Standard stosowany w Polsce (monachijski)
  • Sekcja 1- Ubezpieczenia mienia od szkód materialnych
  • Sekcja 2 –Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  • Sekcja 3 – Ubezpieczenie przyszłego zysku inwestora
  • Klauzule dodatkowe
 5. Wymagania dla ubezpieczeń w Warunkach Kontraktowych FIDIC (kl. 18)
  • Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń (kl. 18.1)
  • Ubezpieczeni Robót i Sprzętu Wykonawcy (kl.18.3)
  • Ubezpieczenie personelu Wykonawcy (kl. 18.4)
 6. Ubezpieczenia wymagane przez WK FFIDIC a produkty ubezpieczeniowe oferowane na rynku polskim problemy w uzyskaniu odpowiednich ubezpieczeń
 7. Ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe
 8. Podsumowanie modułu dotyczącego ubezpieczeń

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową