Szkolenia

Roszczenia odszkodowawcze w związku z opóźnieniem kontraktu

Program

 1. Podstawy kontraktowe roszczenia odszkodowawczego związanego z opóźnieniem
 2. Podstawy formalno-prawne roszczenia odszkodowawczego związanego z opóźnieniem
 3. Źródła powstawania kosztów w okresie opóźnionym
 4. Metody obliczeń wysokości roszczenia:
  • Ryczałtowe odszkodowanie umowne
  • Koszty bezpośrednie
  • Wzór Hudson’a
  • Wzór Eichleay’a
  • Wzór GDDKiA
  • Inne wzory
 5. Literatura
 6. Dowody
 7. Orzeczenia
 8. Pytania i odpowiedzi
  Prowadzący: Michał Siejda Członek SIDiR, Inżynier-Konsultant, Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, mgr inż. budownictwa.