Szkolenia

Przepisy o podwykonawstwie w nowym PZP. Cz. II

Opis szkolenia

Platforma Teams

Godz.: 10 00 – 12 00

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami regulującymi tematykę podwykonawstwa, które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2021 r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prowadzący:

Jarosław Jerzykowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2004 – z-ca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Nadzorował prace nad projektem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wpisany na listę atestatorów zamówień sektorowych Urzędu Zamówień Publicznych.

Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych w czasopismach „Radca Prawny”, „Monitor Prawniczy”, „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Komunalne”, „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”. Współautor „Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie” (wyd. Zakamycze, Kraków 2004) oraz „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017). Od 2005 r. wykonuje zawód radcy prawego, a od 1999 r. zajmuje się zawodowo stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Specjalizacje:

  • zamówienia publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień sektorowych;
  • zastępstwo procesowe przed KIO;
  • PPP;
  • inwestycje budowlane, kontrakty w procesie inwestycyjnym (w tym warunki kontraktowe FIDIC);
  • prawo ochrony środowiska;
  • projekty finansowane z budżetu UE;