Szkolenia

„Nowe” (wyd. 2017) i „stare” (wyd. 1999) Warunki Kontraktowe FIDIC – Podobieństwa i różnice

Opis szkolenia

Mając na uwadze, że ukazało się od dawna oczekiwane polskie tłumaczenie Żółtej Książki nowego wydania (wyd. 2017) Warunków Kontraktowych FIDIC należy się spodziewać upowszechniania stosowania tego w wydania w nowych realizacjach.

Drugie wydanie Żółtej Książki FIDIC kontynuuje podstawowe zasady FIDIC dotyczące zrównoważonego podziału ryzyka, jednocześnie starając się czerpać z bogatego doświadczenia zdobytego podczas jego stosowania w ciągu ostatnich 18 lat. Przykładowo, nowe wydanie rozwijając i  uszczegóławiając zasady FIDIC wprowadza:

  1. większą szczegółowość i jasność wymagań dotyczących powiadomień i innych komunikatów;
  2. postanowienia dotyczące zaspokojenia roszczeń zamawiających i wykonawców traktowanych jednakowo i oddzielone od sporów;
  3. mechanizmy unikania sporów oraz
  4. szczegółowe postanowienia dotyczące zarządzania jakością oraz weryfikacji zgodności realizacji z Kontraktem

Szkolenie prowadzone będzie w układzie porównawczym. Dla postanowień zawartych w „starych” WK FIDIC podane zostaną i omówione postanowienia z „nowych” WK FIDIC. Przedyskutowane zostaną podobieństwa i różnice między „starym” i „nowym” wydaniem.

Ponieważ nie przewiduje się systematycznego omawiania WK FIDIC wskazane jest aby uczestnicy szkolenia posiadali przynajmniej minimalną znajomość i doświadczenie w stosowaniu „starych” WK FIDIC.

Szczegółowy program szkolenia podany zostanie w terminie późniejszym.