Szkolenia

Nowe Prawo zamówień publicznych

Program

 1. Wprowadzenie. Zmiany w systemie zamówień publicznych - zestawienie zmian w stosunku do obecnego stanu prawnego - wstęp do przyszłości.
  1. Nowe zasady udzielania zamówień publicznych. Obowiązek stosowania przepisów ustawy od progu 50 000 zł – podstawowe obowiązki.
  2. Polityka zakupowa – dla kogo obowiązek dla kogo uprawnienie?
  3. Szacowanie wartości zamówienia – co się zmieniło?
  4. Analiza potrzeb zamawiającego – jak zamawiający powinien przygotować się do zakupów w nowym stanie prawnym – schemat działania.
  5. Nowe narzędzia: wstępne konsultacje rynkowe – czy zamawiający musi „znać się na wszystkim”?
 2. Prawo zamówień publicznych w procesie przemian.
  1. Nowe Prawo zamówień publicznych – nowe zasady udzielanie zamówień o wartości poniżej progów UE – przebieg krok po kroku.
   1. Zakres zastosowania procedury uproszczonej;
   2. Prawidłowe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia;
   3. Szczególne zasady kwalifikacji podmiotowej wykonawców;
   4. Tryby udzielania zamówień (tryb podstawowy, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki);
   5. Wybór najkorzystniejszej oferty.
  2. Nowe prawo zamówień publicznych – co się zmieni w procedurze udzielenia zamówienia publicznego powyżej progów UE – wybrane zagadnienia:
   1. Uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców – uproszczenie warunków udziału w postepowaniu, podstawy wykluczenia na nowo.
   2. Zmiany w procedurach – co nowego w trybach?
   3. Konkurs jako nowy sposób pozyskanie zamówienia publicznego.
   4. Umowa o zamówienie publiczne – jak prawidłowo ukształtować wzór umowy (m.in. klauzule abuzywne, nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia).
   5. Nowy obowiązek zamawiającego – ewaluacja realizacji umowy.
   6. Obowiązki stosowania zaliczek lub częściowych płatności.
 3. Środki ochrony prawnej w nowej Ustawie, w tym nowe zasady postępowania skargowego na orzeczenia KIO.
 4. Panel dyskusyjny.