Szkolenia

Młody inżynier na kontrakcie – Jak dokumentować przebieg zdarzeń i „nie dać się” na Kontrakcie

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone głównie dla młodych stażem inżynierów i specjalistów bezpośrednio zaangażowanych na budowie (np. pracownicy działu technicznego, finansowego i wsparcia). Obejmuje praktyczną wiedzę i umiejętność dokumentowania zdarzeń w trakcie budowy – sporządzania korespondencji, notatek ze spotkań, protokołów itp. Szkolenie obejmuje również zajęcia z publicznych wypowiedzi, potrzebnych np. na radach technicznych i budowy. Zdobyte umiejętności pozwolą również na skuteczną wymianę informacji wewnątrz organizacji np. pomiędzy działami finansowymi i prawnymi.

Dla kogo?

inżynierowie i specjaliści bezpośrednio zaangażowani na budowie

Cel szkolenia:

 1. wyćwiczenie umiejętności tworzenia korespondencji kontraktowej – dokumentowania zdarzeń, tworzenia notatek, protokołów itp.
 2. wyćwiczenie umiejętności komunikacji – wystąpień publicznych w trakcie np. rad budowy,
 3. wyćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem – działania pod presją.

Korzyść dla uczestnika:

 1. nabycie umiejętności tworzenia korespondencji kontraktowej – dokumentowania zdarzeń, tworzenia notatek, protokołów itp.
 2. nabycie umiejętności komunikacji – wystąpień publicznych w trakcie np. rad budowy,
 3. nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem – działania pod presją..

Opis elementów szkolenia:

 1. prezentacja i omówienie sposobu i celu opisywania zdarzeń, tworzenia notatek, protokołów itp. – mini wykład i dyskusja
 2. zasady tworzenia korespondencji – warsztaty i dyskusja
 3. zasady skutecznej komunikacji – mini wykład + role play
 4. autoprezentacja i wystąpienia publiczne – mini wykład + warsztaty z ekspozycji społecznej
 5. trening asertywności i radzenia sobie ze stresem – warsztaty

Prowadzący

Zbigniew Walczak

Inżynier konsultant

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Ekspert ds. Doradztwa Kontraktowego, Projektant branży drogowej. Konsultant

Doświadczenie w zarządzaniu roszczeniami, analizie kosztów i opóźnień kontraktów budowlanych opartych na prawie zamówień publicznych oraz warunkach kontraktowych FIDIC.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Posiada Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Joanna Włodarczyk – Bulska

Psycholog biznesu, trener

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego

Doświadczenie edukacyjne i szkoleniowe

Specjalistka psychologii biznesu, coachingu narzędziowego i praktycznych metod optymalizacji funkcjonowania w sytuacjach biznesowych.