Zostań członkiem SIDiR!

Ludzka twarz Zarządzania Projektem

Opis szkolenia

Szkolenie można uznać za pierwszy krok konieczny do pozyskania wiedzy dotyczącej ogólnie rozumianej tematyki zarządzania projektami. Jednocześnie te jednodniowe zajęcia, prowadzone w formule wykładowo-warsztatowej, przeplatane ćwiczeniami i zadaniami grupowymi, polecane są również osobom, które pragną odświeżyć swoją wiedzę na temat zarządzania projektami, albo też po prostu, a może przede wszystkim, chcą zyskać nowy punkt widzenia na znane już sobie sprawy. Ludzka twarz zarządzania projektem to szkolenie, gdzie obok typowych podstaw teoretycznych eksponowani będziemy również my – ludzie, nasze nastawienie, nasza ludzka twarz, nasze postawy, podejście i to, co w nas się kryje itd. Kolorytu szkoleniu z pewnością dodają uwypuklone w sposób „miękki” szczegóły, na których skupia się prowadzący – np. podłoże powstawania konfliktów na projektach, cechy dobrego managera, metody podejmowania decyzji, postrzeganie prawdy i jej relatywizacja, specyfika komunikacji i roszczeń na projektach itd. Aktywne uczestnictwo w takim szkoleniu stworzy podstawy do pełniejszego bądź nowego postrzegania spraw związanych z zarządzaniem projektami, w szczególności pozwoli odnaleźć w nich wartości uniwersalne, jak również uporządkuje podstawowe informacje o zarządzaniu projektem.

Oryginalna kompilacja zagadnień z różnych obszarów (doświadczenia inżynierskie, zarządzanie projektami, psychologia) pozwala kierować szkolenie do szerokiego spektrum osób, bez względu na profil ich przygotowania zawodowego czy też staż zawodowy. Zapraszamy wszystkich –począwszy od młodych absolwentów uczelni, po osoby o długoletnim stażu zawodowym.

Główną korzyścią ze szkolenia, jak dotychczas podkreślali uczestnicy, obok uporządkowania merytorycznego, „ było otwarcie oczu na aspekty, których istotności nie można pomijać, a których znaczenia się nie doceniało bądź w ogóle pomijało” oraz „lepsze zrozumienie przyczyn utrudniających realizację projektów – czy to leżących we mnie czy też w innych uczestnikach.”

Prowadzący

piotr-sokolowski Piotr Sokołowski – inżynier budownictwa, z ponad 20 letnim stażem zawodowym. Posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług projektowania i nadzorów, usług eksperckich oraz w zarządzaniu projektami. Swoje szlify na pozycji Inżyniera Kontraktu zdobywał na dużych projektach związanych z infrastrukturą kolejową (tunel, dworzec), budownictwem mieszkaniowym, a także budownictwem związanym z gospodarką odpadową czy rozwojem przedsiębiorczości.  Posiada doświadczenie przy budowie obiektów hotelowych, biurowych czy sportowych, gdzie pełnił funkcje Kierownika czy Dyrektora Projektu. W roku 1992 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, gdzie w roku 1993 ukończył również dwuletnie Studium Pedagogiczne, a w roku 1997 otrzymał tytuł doktora nauk technicznych. W roku 2007 ukończył studia MBA dla Inżynierów w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, a w roku 2015 na tej samej uczelni -Psychologię Biznesu dla Menadżerów. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu opracowań o charakterze eksperckim. Znajduje się na liście wykładowców Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Działu Budowlanego w Bureau Veritas Polska.

Program

Ramowy program szkolenia obejmuje:
 • Zarządzanie Projektem – definicje, informacje podstawowe
 • Fazy projektu
 • Planowanie
 • Sens zarządzania projektami
 • Typowe problemy na projektach
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Podejmowanie decyzji (ćwiczenie)
 • Idealny Project Manager
 • Prawda a roszczenie
 • Przykłady praktyczne – komunikacja, roszczenia, relacje
 • Gra strategiczna
 • Podsumowanie

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową