Szkolenia

Ludzka Twarz Zarządzania Projektami

Opis szkolenia

Te kilkugodzinne zajęcia prowadzone w formule wykładowo-warsztatowej, będą przeplatane prostymi ćwiczeniami i urozmaicone zadaniami grupowymi. Polecane są osobom, które nie tylko pragną odświeżyć swoją ogólną wiedzę na temat zarządzania projektami, ale przede wszystkim chcą tę wiedzą zobaczyć poprzez pryzmat zagadnień psychologicznych (stres, zachowania ludzkie). Kolorytu szkoleniu z pewnością dodają uwypuklone w sposób „miękki” i dynamiczny  niuanse towarzyszące powstawaniu konfliktów na projektach, podejmowaniu decyzji czy „różnym” postrzeganiu rzeczywistości. Każdy uczestnik, po szkoleniu,  ma szanse w nowy i szerszy sposób   postrzegać sprawy związane z zarządzaniem projektami, przede wszystkim ma szanse lepiej zażądać swoim stresem lub skuteczniej go unikać,  powinien też lepiej komunikować i lepiej organizować pracę swoją czy współpracowników.

Szkolenie to oryginalna kompilacja zagadnień z różnych obszarów  (doświadczenia inżynierskie, zarządzanie projektami, psychologia), w którym case study roszczenia z budowy przeplata się z ćwiczeniami komunikacji czy budowania relacji biznesowych, które wzajemnie się uzupełniają i pozwalają spojrzeć na codzienność na budowie inaczej.

Program

 1. Na zachętę – case study – historia pewnego roszczenia-cześć 1
 2. Ćwiczenie 1 podzielimy świat na pół
 3. Ćwiczenie 2 – mini stres
 4. Ćwiczenie 3 – stres
 5. Ćwiczenie 4 –  maxi-stres
 6. Komentarz do ćwiczeń – mechanizmy stresu
 7. Ćwiczenie 5 komunikacja – „wąż karaibski”
 8. Teoria – definicja projektu/podstawowe pojęcia/fazy projektu
 9. Teoria z dyskusją – inicjacja, przygotowanie, realizacja, zamknięcie projektu – na 3 sposoby
 10. Teoria plus drobne studia przypadków – filozofia KAIZEN/szacowanie Czasu/SMART – wybrane zagadnienia
 11. Teoria plus drobne studia przypadków – ludzie jako element planowania
 12. Teoria – czas/budżet/jakość/planowanie/priorytety
 13. Zarządzanie  w krzywym zwierciadle – Prawa Murphyego i inne
 14. Teoria – doskonały Projekt Manager?
 15. Scenka rodzajowa – SENS ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
 16. Teoria – typowe problemy na projektach- geneza
 17. Ćwiczenie 6 – Kierownik sprzedaży – (grupy po 3-4 osoby)
 18. Ćwiczenie 7 – MAU
 19. Ćwiczenie 8 – 100 USD
 20. Ćwiczenie 9 – Zatrudnij mnie (pary)
 21. Teoria – problemy w nas (prokrastynacja, samoutrudnianie)
 22. Teoria – prawda ? relatywizacja? przykłady
 23. Prawda – przykłady-kotwiczenie-dokończenie ćwiczenia nr 1
 24. Ćwiczenie 10 – lewo/prawo półkulowość
 25. Ćwiczenie 11 SMOK
 26. Przykłady wpływu okoliczności za zachowania ludzkie – eksperymenty Zimbardo, Millgrama, pojecie kapitanozy
 27. Ćwiczenie 12 – Gra Strategiczna
 28. Na zakończenie  case study budowy – zamknięcie historii
 29. Podsumowanie – 7xP (5XP)

Prowadzący

Piotr Sokołowski – doktor inżynier budownictwa, z  30 letnim stażem zawodowym. Posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług projektowania i nadzorów, usług eksperckich oraz w zarządzaniu projektami. Doświadczenia ekspercko-projektowe zdobywał pracując przy kilkudziesięciu tematach z zakresu geotechniki i konstrukcji. Swoje szlify na pozycji Inżyniera Kontraktu zdobywał na dużych projektach związanych z infrastrukturą kolejową (tunel, dworzec), budownictwem mieszkaniowym, a także budownictwem związanym z gospodarką odpadową czy rozwojem przedsiębiorczości.   Posiada doświadczenie przy budowie obiektów handlowych, hotelowych, medycznych, biurowych czy sportowych, gdzie pełnił funkcje Kierownika czy Dyrektora Projektu. (łączna wartość wszystkich inwestycji to ponad 900mln złotych, w tym ok. 480mln zł realizacje wg czerwonego lub żółtego FIDIC). Posiada doświadczenie przy realizacji kilkudziesięciu projektów konsultingowo-doradczych dla inwestorów zarówno publicznych, jak i prywatnych.

W roku 1992 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, gdzie w roku 1997 otrzymał tytuł doktora nauk technicznych. W roku 2007 ukończył studia MBA dla Inżynierów w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, a w roku 2015 na tej samej uczelni -Psychologię Biznesu dla Menadżerów. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu opracowań o charakterze eksperckim. Znajduje się na liście ekspertów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Pracę zawodową rozpoczął w Katedrze Geotechniki na Politechnice Gdańskiej, skąd przeszedł do Rafinerii Gdańskiej (LOTOS), po czym pracował kolejno dla firm Tebodin(Inżynier Projektu), FaberMaunsell (Inżynier Zarządzający), Soletanche (Kierownik Działu), Grontmij (Dyrektor Biura), Bureau Veritas (Dyrektor Działu Budowlanego), Karmar (Dyrektor ds. Handlowych).    

Obecnie od października 2018 roku w ramach indywidualnej  działalności dzieli się swoim doświadczeniem. Pomaga Inwestorom -Orpea Polska oraz B&B Hotels- przygotowywać i prowadzić projekty inwestycyjne, w szczególności wspierając procesy wyboru projektantów, nadzoru, wykonawców robót czy nadzoru nad samą realizacją na budowie. Wspiera firmy doradcze w zakresie prowadzenia usług Inżyniera Kontraktu – od maja 2022  przy budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Prowadzi szkolenia, w szczególności  popularyzując wśród inżynierów wartości wynikające zarówno z rozwoju umiejętności technicznych, jak i umiejętności miękkich.