Szkolenia

Kontroling projektów budowlanych i architektonicznych. Projektowanie, wdrażanie i realizacja skutecznego kontrolingu projektowego

Opis szkolenia

Łukasz Topoliński – Magister Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej od początku starający się połączyć pasję tworzenia z praktycznym podejściem do zarządzania projektami i zespołami. Ukończył studia Zarządzania i Ekonomii a także studia podyplomowe MBA Franklin University i Kontroling Finansowy na Akademii Leona Koźmińskiego po to by jeszcze lepiej zrozumieć i wdrażać dobre praktyki, które stoją za zyskownymi projektami.

Właściciel firm działających w obszarze konsultingu dedykowanego projektom infrastrukturalnym oraz IT w branży AEC: Topoliński Consulting, Plainly.pl oraz BIM Process Sp. z o.o. Skupiony na podnoszeniu efektywności i jakości pracy w sektorze architektury i budownictwa dzięki wykorzystaniu potencjału BIM i nowoczesnych metod zarządzania projektami.

https://www.linkedin.com/in/lukasz-topolinski/

OBSZAR SPECJALIZACJI:

 • wdrożenia metodyki BIM
 • zarządzanie projektami i portfelem projektów
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • transformacje organizacyjne i technologiczne
 • rozwój i wdrażanie systemów klasy ERP
 • innowacyjne narzędzia IT dla branży budowlanej, architektonicznej i inżynieryjnej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Właściciel firm działających w obszarach technologii IT dla budownictwa i architektury: Topoliński Consulting, Plainly.pl oraz BIM Process Sp. z o.o.
 • Construction Industry Lead odpowiedzialny za tworzenie strategii wprowadzenia dedykowanych produktów IT z obszaru Smart Building, Digital Construction i systemów klasy ERP dla budownictwa.
 • Project Developer na największym projekcie infrastrukturalnym BIM. realizowanym w Szwecji Stockholm By-pass E4 Highway
 • Project Manager zarządzający realizacją portfela projektów infrastrukturalnych w Skanska S.A.
 • Projektant układów drogowych m.in. w ramach projektu węzła autostradowego Rzeszów Zachód

WYKSZTAŁCENIE

 • Magister inżynier Budownictwa – Politechnika Gdańska
 • Magister inżynier Zarządzania – Politechnika Gdańska
 • Absolwent studiów Franklin MBA (anglojęzyczne studia MBA prowadzone przez Franklin University, USA)
 • Absolwent studiów podyplomowych z Kontrolingu – Akademia Leona Koźmińskiego
 • Certyfikat PMP (Project Management Professional)
 • Certyfikat PMI-RMP® (Risk Management Professional)

Czas trwania 1 dzień: 6,5h zajęć + 1h przerw
godziny 9:00 – 16:30

Program

 1. Wstęp do kontrolingu
  1. Definicje
  2. Obszar stosowania
  3. Rodzaje
 2. Cele strategiczne i operacyjne:
  1. Zarządzanie marżą projektu
  2. Zarządzanie ryzykiem projektowym
  3. Zarządzanie zespołem projektowym
 3. Jak zaprojektować proces kontrolingu, który działa
  1. Podstawowe etapy
   1. Przygotowanie oferty
   2. Budżet realizacyjny
   3. Monitoring i kontrola wyniku projektu
   4. Zamknięcie projektu
  2. Mapa odpowiedzialności
  3. Narzędzia i kluczowe procesy
 4. Proces zbierania i weryfikacji danych
  1. Strategia pozyskiwania danych z projektu i firmy 4.2. Metody weryfikacji danych
   1. Test jakości
   2. Test aktualności
  2. Automatyzacja procesu zbierania danych
 5. Analiza danych
  1. Analiza dochodowości projektu
  2. Analiza płynności finansowej projektu
  3. Analiza stopnia zaawansowania projektu
  4. Analiza efektywności wykorzystania zasobów
 6. Prognozowanie wyniku projektu i firmy
  1. Prognozowanie wyniku firmy o strukturze projektowej
  2. Skuteczne metody prognozowania i projekcji wyniku projektu
  3. Jak uwzględniać niepewność w prognozie wyniku
  4. Jak wykorzystać proces prognozowania do audytu wewnętrznego projektu
 7. Od informacji do decyzji biznesowych
  1. Studium przypadku projektu infrastrukturalnego - analiza najczęstszych błędów
 8. Jak wykorzystać kontroling do podnoszenia zyskowności projektów
  1. Komunikacja celów projektu
  2. Indywidualna i zespołowa efektywność
  3. Skuteczne negocjacje
  4. System wczesnego ostrzegania o zagrożeniach