Zostań członkiem SIDiR!

Jak zrobić karierę w arbitrażu

Opis szkolenia

Specjalistyczne szkolenie skierowane do rozjemców, mediatorów, arbitrów, adwokatów, radców prawnych, użytkowników wzorców FIDIC i wszystkich osób specjalizujących się w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (ADR).

CEL, FORMA I EFEKTY SZKOLENIA

Przygotowanie uczestników w zakresie:

 • Technik mediacji
 • Międzykulturowych aspektów arbitrażu i mediacji
 • Etyki i etykiety arbitrażu i mediacji
 • Sporów budowlanych wg FIDIC
 • Różnic pomiędzy arbitrażem instytucjonalnym a arbitrażem ad hoc
 • Specyfiki arbitrażu ICC
 • Pozycji międzynarodowego arbitra (misja, zawód, czy kariera)
 • Specyfiki arbitrażu i mediacji w krajach Europy Centralnej i Wschodniej
 • Kosztów postępowania arbitrażowego
 • Źródeł prawa arbitrażowego, regulaminów i obyczajów
 • Elementów wystąpień publicznych (public speaking)
 • Możliwości rozwinięcia kariery w arbitrażu i mediacji

Forma Szkolenia

Szkolenie prowadzone jest interaktywnie, metodami aktywizującymi, w oparciu o prezentację z elementami warsztatów (przykłady, dyskusja,  anegdoty, studia przypadków). Wykładowca, w oparciu o prezentację, prowadzi uczestników przez kolejne etapy przygotowywania, indywidualizując przekaz w zależności od predyspozycji i potrzeb uczestników.

Efekty szkolenia dla uczestnika

 1. Orientacja w dziedzinie metod alternatywnego rozstrzygania sporów
 2. Znajomość najważniejszych instytucji arbitrażowych
 3. Poznanie „od kuchni” tajników Arbitrażu, Mediacji i ADR
 4. Orientacja w możliwościach zrobienia kariery w Arbitrażu, Mediacji i ADR
 5. Krytyczne podejście do aktualnego prawa arbitrażowego
 6. Utrwalenie standardów etycznych w Arbitrażu, Mediacji i ADR
 7. Coaching przy indywidualizacji osobistych predyspozycji uczestników

Ilość uczestników ograniczona do 25 osób!

Prowadzący

Piotr Nowaczyk


Chartered Arbitrator (CIArb)

Pierwszy w Polsce „full-time independent arbitrator”.

Arbiter, rozjemca, zakwalifikowany do służby dyplomatycznej i konsularnej, adwokat na listach adwokatów w Warszawie i w Paryżu, przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym ICC w Paryżu (2003-2015). Wpisany na listy arbitrów i mediatorów kilkudziesięciu najważniejszych międzynarodowych instytucji i sądów polubownych. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (2006-2009).

Członek rzeczywisty (fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie, Australian Centre for International Commercial Arbitration w Sydney, Dispute Boards Federation w Genewie, ICC European Arbitration Group, członek Rady Doradczej Wiedeńskiego Centrum Arbitrażowego, dożywotni członek Indyjskiej Rady Arbitrażowej, polski delegat w ONZ w II Grupie Roboczej UNCITRAL (Arbitration and Conciliation), członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Duńskiego Instytutu Arbitrażowego, Law Society of England & Wales, Austrian Arbitration Association, Canadian Bar Association, Hong-Kong Mediation Council, International Bar Association, Swedish Arbitration Association, Swiss Arbitration Association, Union Internationale des Avocats i in.

Uczestniczył w sprawdzeniu w trybie art. 27 Regulaminu ICC (scrutiny) przeszło 300 wyroków w postępowaniach przed Międzynarodową Izbą Handlową w Paryżu w trakcie 12 lat pełnienia funkcji członka Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC (4 kadencje). Niezależny Konsultant i Certyfikowany Wykładowca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR), trener i egzaminator Królewskiego Instytutu Arbitrażowego (CIArb), przedstawiciel The Dispute Board Federation (DBF), członek Komisji Rozjemstwa w Sporach (FIDIC adjudicator), ekspert Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Chartered Arbitrator (od 2010).

Odbył elitarne szkolenia: “FIDIC Contracts Total Immersion Training Programme”, Dublin, 11-16.10.2013 i “FIDIC Adjudicators Assessment Programme”, Dubai, 16-18.09.2015. Polski kandydat do wpisu na „prezydencką” listę rozjemców FIDIC.

Był arbitrem albo doradcą w przeszło 250 postępowaniach arbitrażowych wg regulaminów 30 instytucji, w 20 krajach, w 6 językach. Mediator w kilkudziesięciu mediacjach gospodarczych. Postępowania dotyczyły m.in. budowy i modernizacji: autostrad, centrów handlowych, cmentarzy, dróg wodnych, elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, falochronów, kanalizacji, luksusowych rezydencji, mostów, nabrzeży, portów, spalarni śmieci, ujęć wodnych i wodociągów.

Rekomendowany przez: Legalease (European Legal Experts Catalogue) oraz przez: Global Chambers Report i Practical Law Company od 2001 roku, jako ekspert w dziedzinach: rozwiązywanie sporów sądowych, mediacja i arbitraż oraz własność intelektualna, nominowany od 2006 do listy “The World’s Leading Lawyers in the field of litigation and arbitration” przez Chambers Global oraz Who’s who legal in Commercial Arbiration, zwycięzca ILO Client Choice Award w latach 2010, 2011 i 2012 w kategorii Arbitraż, Złoty Krzyż Zasługi za promocję Polski jako miejsca arbitrażu.

Autor przeszło 100 artykułów i wypowiedzi prasowych nt ADR, arbitrażu, rozjemstwa, mediacji i procedury cywilnej, Prelegent ok. 100 międzynarodowych konferencji.

www.piotrnowaczyk.com

Program

PROGRAM SZKOLENIA (WYKŁAD I WARSZTATY)

 1. 10:30-11:00 rejestracja uczestników, poranna kawa
 2. 11:00-13:00 zajęcia
 3. 13:30-13:30 przerwa obiadowa (możliwość skorzystania z bufetu w budynku KIG)
 4. 13-30-17:00 zajęcia
 5. 17:00-17:30 kawa, dyskusja, rozmowy indywidualne
 6. 17:30 zakończenie szkolenia

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową