Szkolenia

AKTUALNE WYZWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: – elektromobilność, błędy w opisie przedmiotu zamówienia, zmowy przetargowe i klauzule abuzywne – Edycja dla Wykonawców

Zaplanowane szkolenia

Data Miasto
2023-04-28 Warszawa Zobacz >>

Opis szkolenia

Edycja szkolenia przeznaczona dla Wykonawców

Plan szkoleniowy obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące elektromobilności, błędów i braków w OPZ, identyfikacji klauzul abuzywnych i sposobów ich neutralizacji, a także zmowy przetargowej w ujęciu również karnym. Szkolenie uwzględnia nie tylko aktualny stan prawny, lecz również aktualną wykładnię przepisów, dokonywaną przez organy orzecznicze. Tym samym, program szkolenia został sporządzony w sposób umożliwiający powzięcie wiedzy o aktualnych regulacjach tyczących się aktualnych wyzwań, z jakimi mierzą się zamawiający jak i wykonawcy w toku przetargu publicznego. Szkolenie zostanie podzielone na grupy docelowe – dla zamawiających oraz dla wykonawców. Tak skrojona wiedza pozwoli w pełniejszym zakresie poznać zagadnienia z zakresów, które faktycznie są problematyczne dla danej grupy docelowej.

Program

I. Elektromobilność w zamówieniach publicznych

 • Przyczyny wejścia w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Czym są „czyste pojazdy”
 • Kogo obowiązują nowe regulacje
 • Udziały pojazdów nisko- i zeroemisyjnych w udzielonych zamówieniach publicznych – jak liczyć?
 • Dlaczego elektromobilność elektryzuje uczestników przetargu – problemy wynikające z nowych regulacji

II. Błędy w opisie przedmiotu zamówienia

 • Obiektywnie uzasadnione potrzeby zamawiającego – co to jest
 • Możliwość weryfikacji zaoferowanych pojazdów
 • Nieuzasadnione przeszkody w dostępie do zamówienia i zrównoważenie rynku
 • Jak szczegółowo można opisać wymagane parametry
 • Rozwiązania równoważne
 • Ryzyko uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców
 • Konieczność współpracy z określonym podmiotem
 • Udostępnienie wykonawcom informacji własnych
 • Połączenie opisu przedmiotu zamówienia z kryteriami oceny ofert

III. Zmowy przetargowe

 • Niedozwolone porozumienie określane jest mianem „zmowy przetargowej”
 • Domniemania zamiast dowodów
 • Charakter imperatywny obowiązku nie tylko wykluczenia wykonawcy, ale i zawiadomienie organów ścigania

IV. Klauzule abuzywne

 • Problem sztywnej daty kalendarzowej
 • Odbiór bezusterkowy
 • Wpływ umowy mieszanej na realizację zamówienia
 • Waloryzacja umowy a wskaźniki GUS
 • Nieważność umowy w zakresie zawierającym niedozwolone postanowienia
 • Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi
 • Kiedy kara umowna może być oceniona jako rażąco wygórowana