Kontraktowanie w budownictwie

135,00  (128,57  netto)

Celem tej książki jest przybliżenie sztuki kontraktowania w budownictwie i przedstawienie palety możliwych rozwiązań współpracy wszystkich stron budowy. Moim zamiarem jest też pokazanie zależności pomiędzy sposobem przygotowania inwestycji a modelami realizacyjnymi, między postanowieniami umowy a wyceną ofert i problemami realizacji budowy. Pokazuję motywacje stron procesu inwestycyjnego. Z tego wynikają możliwości rzeczywistej współpracy projektantów, konsultantów, nadzoru, wykonawcy i inwestora, oparte na akceptacji dobrze pojętego interesu każdej ze stron.

Książka kierowana jest przede wszystkim do zamawiających publicznych i prywatnych w Polsce. Ma za zadanie przedstawić bogactwo metod kontraktowania i pobudzić myślenie o alternatywach dla systemu, który do tej pory wpędzał branżę budowlaną w kłopoty.

Mam nadzieję, że sięgając do tej książki w roku 2028 czytelnik potraktuje ją punkt odniesienia, do którego będziemy się porównywać żeby zrozumieć jak daleką drogę przeszliśmy.

Brak w magazynie


SKU 978-83-66161-13-9 Kategoria Tag

Opis

Spis treści

Wstęp. Odbiorcy i cel publikacji
1. Podstawy procesu budowlanego. Fazy procesu inwestycyjnego i ich znaczenie
2. Modele realizacji inwestycji
2.1 Klasyfikacje modeli i ich podstawowa charakterystyka
2.2 Ujęcie historyczne
2.3 Istotne zagadnienia umów budowlanych i spory na ich tle
2.4 Generalne wykonawstwo z rozliczeniem ryczałtowym
2.5 Generalne wykonawstwo z rozliczeniem obmiarowym
2.6 Generalne wykonawstwo z projektowaniem
2.7 Dostawa, projektowanie i budowa pod klucz
2.8 Kontraktowanie pakietów robót: koszt plus marża
2.9 Generalny wykonawca z ingerencją zamawiającego w podwykonawstwo
2.10 Kontraktowanie rozproszone
2.11 Podstawowe zasady wyboru modeli kontraktowania
3. Umowy w budownictwie
3.1 Zależności miedzy podmiotami inwestycji. Konflikt interesu
3.2 Umowy o prace przedprojektowe
3.3 Umowy o projektowanie
3.4 Umowy o roboty i roboty z projektowaniem
3.5 Umowy o nadzór i zarządzanie
3.6 Koordynacja umów projektowania, nadzoru i wykonawstwa
4. Istotne zagadnienia kontraktu budowlanego w Polsce
4.1 Problem zmiany umowy
4.2 Zmiana w kontraktach FIDIC
4.3 Problem kosztorysu: przedmiar, wykaz cen i rezerwa
4.4 Problem harmonogramu. Zapas czasu
4.5 Problem odpowiedzialności za opóźnienia równoległe
4.6 Problem alokacji kosztów stałych do kontraktu w okresie wydłużonym
4.7 Problem zachowania cen w czasie
4.8 Problem niezależności inżyniera
4.9 Terminy zawite a prawo do roszczenia
4.10 Kwestia wyceniania robót odzwierciedlającego ich realne koszty
4.11 Ubezpieczenia kontraktów budowlanych
5. Sposoby wyłonienia wykonawców
5.1 Kontraktowanie przez zamawiającego publicznego
5.2 Kontraktowanie prywatne
5.3 Early Contractor Involvement (ECI)
5.4 Most Economically Advantageous Tendering
5.5 Best Value Procurement (BVP)
6. Strategie zamówieniowe w budownictwie
7. Jak do tego doszło w Polsce. Dlaczego kontraktowanie wywołuje tyle kontrowersji
8. Gdzie jesteśmy dzisiaj

Informacje dodatkowe
ISBN

978-83-66161-13-9

Język

polski

Wydanie

2 z 2019 r.

Ilość stron

285

Autorzy

Michał Skorupski

Wydawnictwo

Must Read Media

Okładka

Miękka