Zostań członkiem SIDiR!

Giełda pracy

 

Stanowisko: Kierownik Robót/Kierownik Budowy na Rynku Niemieckim
Firma: Trakcja PRKiI S.A.
Miejsce pracy: Niemcy
Opis: Trakcja PRKiI S.A. jedna z największych spółek giełdowych, działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w tym kolejowego, drogowego oraz energetyki w Polsce.

Opis stanowiska:

 • Czynny udział w procesie wyceny i ofertowania inwestycji, analiza niemieckojęzycznej dokumentacji technicznej, opracowywanie założeń budżetowych, wycena prac budowlanych.
 • Udział w doborze dostawców materiałów, usług, sprzętu i podwykonawców.
 • Koordynacja i nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i projektem.
 • Kontrola jakości, terminowości i kosztów realizowanych robót, opracowywanie dokumentacji powykonawczej.
 • Prowadzenie rozliczeń wykonanych prac, robocizny, materiałów i sprzętu.
 • Prowadzenie dokumentów budowy, wymaganych procedurami wewnętrznymi spółki, zapisami kontraktowymi i przepisami ogólnymi.
 • Identyfikacja roszczeń, rozpoznawanie i raportowanie szans i zagrożeń.
 • Bieżące raportowanie do dyrektora ds. realizacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budownictwo (preferowane mostowe, kolejowe, kubaturowe), energetyka lub elektrotechnika.
 • Minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi, np. jako Majster, Kierownik Robót, Kierownik Budowy.
 • Doświadczenie w pracy w sektorze budowlanym w Niemczech.
 • Doświadczenie w szacowaniu kosztów produkcji budowlanej.
 • Dobra znajomość języka niemieckiego (w tym słownictwo techniczne, w zakresie niezbędnym do posługiwania się dokumentacją techniczną), mile widziana znajomość języka angielskiego.
 • Praktyczna znajomość AutoCAD i programu kosztorysowego Norma.
 • Samodzielność, kreatywność, dynamizm w działaniu.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, w tym możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej z szerokim zakresem usług i programu MultiSport.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, lidera w branży.
 • Możliwość zdobycia unikatowych doświadczeń i dalszego rozwoju zawodowego.
 • Współpracę z najlepszymi ekspertami w branży.

Kontakt

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Kliknij by zobaczyć z dopiskiem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity
z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dodane 2018.07.17

Stanowisko: Dyrektor ds. Realizacji na Rynku Niemieckim
Firma: Trakcja PRKiI S.A.
Miejsce pracy: Niemcy
Opis: Trakcja PRKiI S.A. jedna z największych spółek giełdowych, działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w tym kolejowego, drogowego oraz energetyki w Polsce.

Opis stanowiska:

 • Profesjonalne zarządzanie realizacją kontraktów budowlanych i prowadzenie biura spółki na terenie Niemiec.
 • Czynny udział w procesie wyceny i ofertowania inwestycji, koordynowanie prac kosztorysantów, kontakt z Zamawiającym.
 • Zarządzanie realizacją kontraktów, w tym rozwiązywanie bieżących problemów realizacyjnych, kontrola budżetu, nadzór nad identyfikacją i procedowaniem roszczeń, rozpoznawanie i zarządzanie szansami i zagrożeniami.
 • Monitorowanie poziomu kosztów, jakości i terminowości realizowanych kontraktów.
 • Udział w opracowywaniu strategii rozwoju, identyfikacja szans biznesowych.
 • Bieżące raportowanie do Dyrektora Rynków Zagranicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budownictwo (preferowane mostowe, kolejowe lub kubaturowe).
 • Minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym w sektorze budowlanym, na stanowiskach Dyrektora Oddziału/Regionu/Rynku/Grupy Kontraktów lub pokrewnych.
 • Doświadczenie w pracy w sektorze budowlanym w Niemczech.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu, negocjowaniu i realizacji kontraktów budowlanych.
 • Praktyczna umiejętność szacowania kosztów produkcji budowlanej.
 • Dużym atutem będzie znajomość niemieckiego prawa budowlanego i niemieckich warunków kontraktowych VOB.
 • Biegła znajomość języka niemieckiego (w tym słownictwo techniczne, w zakresie niezbędnym do posługiwania się dokumentacją techniczną), mile widziana znajomość języka angielskiego.
 • Praktyczna znajomość AutoCAD i programu kosztorysowego Norma.
 • Samodzielność, kreatywność, dynamizm w działaniu.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, w tym możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej z szerokim zakresem usług i programu MultiSport.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, lidera w branży.
 • Możliwość zdobycia unikatowych doświadczeń i dalszego rozwoju zawodowego.
 • Współpracę z najlepszymi ekspertami w branży.

Kontakt

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Kliknij by zobaczyć z dopiskiem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity
z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dodane 2018.07.17

Stanowisko: Specjalista ds. ofertowania na Rynkach Zagranicznych
Firma: Trakcja PRKiI S.A.
Miejsce pracy: Warszawa
Opis: Trakcja PRKiI S.A. jedna z największych spółek giełdowych, działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w tym kolejowego, drogowego oraz energetyki w Polsce.

Opis stanowiska:

 • Pomoc przy kompleksowym i terminowym przygotowywaniu zagranicznych ofert przetargowych oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w przedmiotowych postępowaniach.
 • Ścisła współpraca z właściwymi działami firmy, międzynarodowymi członkami konsorcjów i partnerami biznesowymi podczas opracowywania ofert.
 • Monitorowanie rynku przetargów zagranicznych, zbieranie danych do analiz rynkowych.
 • Przygotowywanie niezbędnych raportów, zestawień i prezentacji związanych z zadaniami realizowanymi przez Dział Rynków Zagranicznych.
 • Bieżące prace administracyjne związane z funkcjonowaniem Działu Rynków Zagranicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunkach budownictwo, ekonomia, administracja, handel lub stosunki międzynarodowe.
 • Min. 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z ofertowaniem.
 • Mile widziana podstawowa znajomość Prawa Zamówień Publicznych i innych aktów prawnych wymaganych do poprawnego przygotowania ofert przetargowych.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy za granicą.
 • Biegła znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość słownictwa technicznego związanego z budownictwem.
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość MS Office, w tym: Word, Excel, PowerPoint.
 • Wysokie zdolności organizacyjne, duża samodzielność, dokładność i skrupulatność.
 • Umiejętności analitycznego myślenia, kreatywność i podejście biznesowe.
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole.
 • Zdolność do pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, w tym możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej z szerokim zakresem usług i programu MultiSport.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, lidera w branży.
 • Możliwość zdobycia unikatowych doświadczeń i dalszego rozwoju zawodowego.
 • Współpracę z najlepszymi ekspertami w branży.

Kontakt

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Kliknij by zobaczyć z dopiskiem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity
z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dodane 2018.07.17

Stanowisko: Administrator Kontraktu
Firma: Mota-Engil Central Europe S.A.
Miejsce pracy: Szczecin, Zielona Góra
Opis: W związku z modernizacją linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822 oraz remontem toru nr 1 i 2 w km 52,265 – 80,300 wraz z robotami towarzyszącymi na linii nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny poszukujemy Administratora Kontraktu.

Obowiązki:

 • administrowanie przepływem informacji na kontrakcie
 • opracowywanie i opiniowanie treści korespondencji kontraktowej, w tym roszczeń i zmian kontraktowych, przygotowywanie wszelkiej dokumentacji dowodowej
 • analiza przebiegu realizacji kontraktu i dbanie o zgodną z umową realizację
 • analizowanie i ocena dokumentacji kontraktowej w zakresie ryzyk dotyczących zmian kosztów i czasu realizacji
 • identyfikacja zdarzeń i okoliczności mających wpływ na dodatkowe koszty i czas realizacji
 • planowanie alternatywnych strategii rozwiązań dla negatywnych zdarzeń, unikanie i zmniejszanie negatywnych skutków zdarzeń
 • zabezpieczenie kontraktu w dokumentację dowodową
 • monitorowanie postępu prac względem harmonogramu, analizy ścieżki krytycznej
 • monitorowanie i kontrola kosztów kontraktu w zakresie nieprzewidzianych okoliczności, udział w przygotowywaniu wycen prac dodatkowych, zmian
 • uczestnictwo w spotkaniach, udzielanie niezbędnych informacji, przygotowywanie niezbędnych dokumentów w ramach realizowanych zadań
 • merytoryczne wsparcie kontraktu
 • bieżąca współpraca i raportowanie do kierownictwa działu w centrali firmy
 • wsparcie procesów formalno-prawnych realizacji projektu współpraca z działem prawnym i technicznym
 • wsparcie procesów przygotowywania umów z podwykonawcami w oparciu o obowiązujące wzory
 • korespondencja w zakresie realizacji umów podwykonawczych, zgłaszanie podwykonawców

Poszukiwane kompetencje:

 • wykształcenie wyższe, preferowane inżynierskie budowlane,
 • doświadczenie zawodowe na kontraktach infrastrukturalnych opartych na wzorcach FIDIC w szczególności typu projektuj i buduj – żółty FIDIC na stanowisku Administrator Kontraktu lub podobnym samodzielnym, np. jako kierownik działu specjalista ds. roszczeń i warunków kontraktu, itp.,
 • doświadczenie min. 5 lat w tym 1 kontrakt zrealizowany od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa przejęcia,
 • znajomość specyfiki umów realizowanych dla GDDKiA i procedur,
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC,
 • znajomość specyfiki umów na roboty budowlane,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • znajomość MS Project,
 • dobra organizacja pracy z umiejętnością identyfikowania priorytetów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, asertywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność i zaangażowanie w rozwiązywanie złożonych zagadnień

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie gwarantującej wysokie standardy pracy,
 • pakiet dodatkowych świadczeń dla pracowników (m.in. karta Multisport, prywatna opieka medyczna, kurs j. angielskiego),
 • możliwość rozwoju, dostęp do szkoleń,
 • niezbędne narzędzia pracy

Kontakt

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem: Kliknij by zobaczyć

Dodane 2018.06.23

Stanowisko: Administrator Kontraktu
Firma: Mota-Engil Central Europe S.A.
Miejsce pracy: Łomża
Opis: W związku z realizacją inwestycji drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła), na długości około 7,186 km [S61] + DK 63 [GP] 8,907 km poszukujemy osoby na stanowisko Administratora Kontraktu.

Obowiązki:

 • administrowanie przepływem informacji na kontrakcie
 • opracowywanie i opiniowanie treści korespondencji kontraktowej, w tym roszczeń i zmian kontraktowych, przygotowywanie wszelkiej dokumentacji dowodowej
 • analiza przebiegu realizacji kontraktu i dbanie o zgodną z umową realizację
 • analizowanie i ocena dokumentacji kontraktowej w zakresie ryzyk dotyczących zmian kosztów i czasu realizacji
 • identyfikacja zdarzeń i okoliczności mających wpływ na dodatkowe koszty i czas realizacji
 • planowanie alternatywnych strategii rozwiązań dla negatywnych zdarzeń, unikanie i zmniejszanie negatywnych skutków zdarzeń
 • zabezpieczenie kontraktu w dokumentację dowodową
 • monitorowanie postępu prac względem harmonogramu, analizy ścieżki krytycznej
 • monitorowanie i kontrola kosztów kontraktu w zakresie nieprzewidzianych okoliczności, udział w przygotowywaniu wycen prac dodatkowych, zmian
 • uczestnictwo w spotkaniach, udzielanie niezbędnych informacji, przygotowywanie niezbędnych dokumentów w ramach realizowanych zadań
 • merytoryczne wsparcie kontraktu
 • bieżąca współpraca i raportowanie do kierownictwa działu w centrali firmy
 • wsparcie procesów formalno-prawnych realizacji projektu współpraca z działem prawnym i technicznym
 • wsparcie procesów przygotowywania umów z podwykonawcami w oparciu o obowiązujące wzory
 • korespondencja w zakresie realizacji umów podwykonawczych, zgłaszanie podwykonawców

Poszukiwane kompetencje:

 • wykształcenie wyższe, preferowane inżynierskie budowlane,
 • doświadczenie zawodowe na kontraktach infrastrukturalnych opartych na wzorcach FIDIC w szczególności typu projektuj i buduj – żółty FIDIC na stanowisku Administrator Kontraktu lub podobnym samodzielnym, np. jako kierownik działu specjalista ds. roszczeń i warunków kontraktu, itp.,
 • doświadczenie min. 5 lat w tym 1 kontrakt zrealizowany od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa przejęcia,
 • znajomość specyfiki umów realizowanych dla GDDKiA i procedur,
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC,
 • znajomość specyfiki umów na roboty budowlane,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • znajomość MS Project,
 • dobra organizacja pracy z umiejętnością identyfikowania priorytetów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, asertywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność i zaangażowanie w rozwiązywanie złożonych zagadnień

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie gwarantującej wysokie standardy pracy,
 • pakiet dodatkowych świadczeń dla pracowników (m.in. karta Multisport, prywatna opieka medyczna, kurs j. angielskiego),
 • możliwość rozwoju, dostęp do szkoleń,
 • niezbędne narzędzia pracy

Kontakt

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem: Kliknij by zobaczyć

Dodane 2018.05.14

Logo INAB Stanowisko: Młodszy Specjalista /Inżynier ds. analiz i ekspertyz
Firma: INAB ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań
Miejsce pracy: Poznań
Obowiązki:

 • Analiza roszczeń technicznych i kontraktowych
 • Udział w opracowaniu ekspertyz i analiz technicznych realizowanych kontraktów
 • Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji kontraktowej pod względem technicznym w zakresie sporów w toku realizacji inwestycji.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Miłą i przyjazną atmosferę w gronie specjalistów
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Możliwość uczestnictwa w opracowaniu analiz dużych przedsięwzięć inwestycyjnych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – Budownictwo lub pochodne.
 • Umiejętność analizy oraz sporządzania zestawień danych.
 • Samodzielność w pracy oraz inicjatywa.
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze realizacji robot budowlanych, nadzorowania inwestycji po stronie inwestora, lub inżyniera kontraktu, rozpatrywania roszczeń inwestycyjnych.
 • Znajomość obsługi pakietu MC Office
 • Znajomość MS Project, Norma
 • Przydatna znajomość angielskiego.
 • Komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami

Kontakt

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: Kliknij by zobaczyć

Dodane 2018.05.14

Informacja

Chcesz zamieścić ogłoszenie? Napisz do nas na adres [email protected]

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową