Zostań członkiem SIDiR!

Giełda pracy

 

Stanowisko: Kierownik Robót – specjalność elektryczna
Firma: Skanska S.A.
Miejsce pracy: Poznań
Opis stanowiska:
Dołącz do Obszaru Poznań Budownictwa Ogólnego i wesprzyj rozwój specjalności elektrycznej w budownictwie ogólnym w Skanska.
Będziesz zajmować się

 • planowaniem, kierowaniem i nadzorowaniem wykonania robót budowlanych
 • nadzorem i koordynacją robót podwykonawców
 • weryfikacją dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań
 • sporządzaniem dokumentacji powykonawczej
 • nadzorem nad przestrzeganiem zasad BHP

Szukamy Ciebie, jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe profilowe o kierunku elektrycznym
 • podsiadasz uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 • masz min. 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • potrafisz pracować w zespole
 • jesteś osobą dobrze zorganizowaną i dyspozycyjną
 • masz prawo jazdy w kat B
 • znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Co zyskasz?

 • możliwość bezpośredniej współpracy ze specjalistami z różnych branż w ramach budownictwa ogólnego
 • możliwość pracy na różnorodnych projektach
 • możliwość rozszerzania doświadczenia i podnoszenia kwalifikacji
 • zawodowych

Kontakt

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Kliknij by zobaczyć z dopiskiem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dodane 2018.09.06

Stanowisko: Kierownik Robót – specjalność elektryczna
Firma: Skanska S.A.
Miejsce pracy: Gdańsk
Opis stanowiska:
Dołącz do Obszaru Poznań Budownictwa Ogólnego i wesprzyj rozwój specjalności elektrycznej w budownictwie ogólnym w Skanska.
Będziesz zajmować się

 • planowaniem, kierowaniem i nadzorowaniem wykonania robót budowlanych
 • nadzorem i koordynacją robót podwykonawców
 • weryfikacją dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań
 • sporządzaniem dokumentacji powykonawczej
 • nadzorem nad przestrzeganiem zasad BHP

Szukamy Ciebie, jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe profilowe o kierunku elektrycznym
 • podsiadasz uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 • masz min. 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • potrafisz pracować w zespole
 • jesteś osobą dobrze zorganizowaną i dyspozycyjną
 • masz prawo jazdy w kat B
 • znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Co zyskasz?

 • możliwość bezpośredniej współpracy ze specjalistami z różnych branż w ramach budownictwa ogólnego
 • możliwość pracy na różnorodnych projektach
 • możliwość rozszerzania doświadczenia i podnoszenia kwalifikacji
 • zawodowych

Kontakt

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Kliknij by zobaczyć z dopiskiem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dodane 2018.09.06

Stanowisko: Kierownik Robót/Kierownik Budowy na Rynku Niemieckim
Firma: Trakcja PRKiI S.A.
Miejsce pracy: Niemcy
Opis: Trakcja PRKiI S.A. jedna z największych spółek giełdowych, działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w tym kolejowego, drogowego oraz energetyki w Polsce.

Opis stanowiska:

 • Czynny udział w procesie wyceny i ofertowania inwestycji, analiza niemieckojęzycznej dokumentacji technicznej, opracowywanie założeń budżetowych, wycena prac budowlanych.
 • Udział w doborze dostawców materiałów, usług, sprzętu i podwykonawców.
 • Koordynacja i nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i projektem.
 • Kontrola jakości, terminowości i kosztów realizowanych robót, opracowywanie dokumentacji powykonawczej.
 • Prowadzenie rozliczeń wykonanych prac, robocizny, materiałów i sprzętu.
 • Prowadzenie dokumentów budowy, wymaganych procedurami wewnętrznymi spółki, zapisami kontraktowymi i przepisami ogólnymi.
 • Identyfikacja roszczeń, rozpoznawanie i raportowanie szans i zagrożeń.
 • Bieżące raportowanie do dyrektora ds. realizacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budownictwo (preferowane mostowe, kolejowe, kubaturowe), energetyka lub elektrotechnika.
 • Minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi, np. jako Majster, Kierownik Robót, Kierownik Budowy.
 • Doświadczenie w pracy w sektorze budowlanym w Niemczech.
 • Doświadczenie w szacowaniu kosztów produkcji budowlanej.
 • Dobra znajomość języka niemieckiego (w tym słownictwo techniczne, w zakresie niezbędnym do posługiwania się dokumentacją techniczną), mile widziana znajomość języka angielskiego.
 • Praktyczna znajomość AutoCAD i programu kosztorysowego Norma.
 • Samodzielność, kreatywność, dynamizm w działaniu.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, w tym możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej z szerokim zakresem usług i programu MultiSport.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, lidera w branży.
 • Możliwość zdobycia unikatowych doświadczeń i dalszego rozwoju zawodowego.
 • Współpracę z najlepszymi ekspertami w branży.

Kontakt

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Kliknij by zobaczyć z dopiskiem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity
z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dodane 2018.07.17

Stanowisko: Dyrektor ds. Realizacji na Rynku Niemieckim
Firma: Trakcja PRKiI S.A.
Miejsce pracy: Niemcy
Opis: Trakcja PRKiI S.A. jedna z największych spółek giełdowych, działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w tym kolejowego, drogowego oraz energetyki w Polsce.

Opis stanowiska:

 • Profesjonalne zarządzanie realizacją kontraktów budowlanych i prowadzenie biura spółki na terenie Niemiec.
 • Czynny udział w procesie wyceny i ofertowania inwestycji, koordynowanie prac kosztorysantów, kontakt z Zamawiającym.
 • Zarządzanie realizacją kontraktów, w tym rozwiązywanie bieżących problemów realizacyjnych, kontrola budżetu, nadzór nad identyfikacją i procedowaniem roszczeń, rozpoznawanie i zarządzanie szansami i zagrożeniami.
 • Monitorowanie poziomu kosztów, jakości i terminowości realizowanych kontraktów.
 • Udział w opracowywaniu strategii rozwoju, identyfikacja szans biznesowych.
 • Bieżące raportowanie do Dyrektora Rynków Zagranicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budownictwo (preferowane mostowe, kolejowe lub kubaturowe).
 • Minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym w sektorze budowlanym, na stanowiskach Dyrektora Oddziału/Regionu/Rynku/Grupy Kontraktów lub pokrewnych.
 • Doświadczenie w pracy w sektorze budowlanym w Niemczech.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu, negocjowaniu i realizacji kontraktów budowlanych.
 • Praktyczna umiejętność szacowania kosztów produkcji budowlanej.
 • Dużym atutem będzie znajomość niemieckiego prawa budowlanego i niemieckich warunków kontraktowych VOB.
 • Biegła znajomość języka niemieckiego (w tym słownictwo techniczne, w zakresie niezbędnym do posługiwania się dokumentacją techniczną), mile widziana znajomość języka angielskiego.
 • Praktyczna znajomość AutoCAD i programu kosztorysowego Norma.
 • Samodzielność, kreatywność, dynamizm w działaniu.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, w tym możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej z szerokim zakresem usług i programu MultiSport.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, lidera w branży.
 • Możliwość zdobycia unikatowych doświadczeń i dalszego rozwoju zawodowego.
 • Współpracę z najlepszymi ekspertami w branży.

Kontakt

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Kliknij by zobaczyć z dopiskiem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity
z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dodane 2018.07.17

Stanowisko: Specjalista ds. ofertowania na Rynkach Zagranicznych
Firma: Trakcja PRKiI S.A.
Miejsce pracy: Warszawa
Opis: Trakcja PRKiI S.A. jedna z największych spółek giełdowych, działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w tym kolejowego, drogowego oraz energetyki w Polsce.

Opis stanowiska:

 • Pomoc przy kompleksowym i terminowym przygotowywaniu zagranicznych ofert przetargowych oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w przedmiotowych postępowaniach.
 • Ścisła współpraca z właściwymi działami firmy, międzynarodowymi członkami konsorcjów i partnerami biznesowymi podczas opracowywania ofert.
 • Monitorowanie rynku przetargów zagranicznych, zbieranie danych do analiz rynkowych.
 • Przygotowywanie niezbędnych raportów, zestawień i prezentacji związanych z zadaniami realizowanymi przez Dział Rynków Zagranicznych.
 • Bieżące prace administracyjne związane z funkcjonowaniem Działu Rynków Zagranicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunkach budownictwo, ekonomia, administracja, handel lub stosunki międzynarodowe.
 • Min. 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z ofertowaniem.
 • Mile widziana podstawowa znajomość Prawa Zamówień Publicznych i innych aktów prawnych wymaganych do poprawnego przygotowania ofert przetargowych.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy za granicą.
 • Biegła znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość słownictwa technicznego związanego z budownictwem.
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość MS Office, w tym: Word, Excel, PowerPoint.
 • Wysokie zdolności organizacyjne, duża samodzielność, dokładność i skrupulatność.
 • Umiejętności analitycznego myślenia, kreatywność i podejście biznesowe.
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole.
 • Zdolność do pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, w tym możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej z szerokim zakresem usług i programu MultiSport.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, lidera w branży.
 • Możliwość zdobycia unikatowych doświadczeń i dalszego rozwoju zawodowego.
 • Współpracę z najlepszymi ekspertami w branży.

Kontakt

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Kliknij by zobaczyć z dopiskiem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity
z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dodane 2018.07.17

Informacja

Chcesz zamieścić ogłoszenie? Napisz do nas na adres [email protected]

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową