Numer 19, 11 2010

Numer 19, 11 2010

W numerze:

 • Konferencja
 • Nieznajomość prawa nie zwalania z odpowiedzialności
 • Prewencyjny charakter kontroli CUPT
 • Czy prawo zamówień publicznych sprzyja powstawaniu sporów w kontraktach zawieranych na warunkach FIDIC?
 • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach z zakresu Unii Europejskiej – znaczenie dla wykonawców robót budowlanych
 • Rozwiązywanie sporów z umów o roboty budowlane zawartych w zamówieniach publicznych
 • 11 lat doświadczeń komisji rozjemczych w Polsce – rozstrzyganie sporów w toku inwestycji budowlanych
 • Doświadczenia w wykorzystaniu warunków kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych w systemie „zaprojektuj i zbuduj”
 • Doświadczenia w wykorzystaniu warunków kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych opartych na czerwonej książce FIDIC
 • Cena jakości
 • CUPT