Zostań członkiem SIDiR!
Warsztaty Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian  w Ustawie Prawo zamówień publicznych.

Warsztaty Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo zamówień publicznych.

Koleżanki i Koledzy, w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Koła Młodych Profesjonalistów, zapraszamy na warsztaty:

Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo zamówień publicznych

Opis warsztatów:

Warsztaty mają na celu przybliżenie wiedzy dotyczącej szczegółowej analizy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po wprowadzeniu zmian w Ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) zgodnie z nowelizacją PZP z dnia 18.04.2016r.

SIWZ wyznacza obowiązki wykonawców, które muszą wypełnić, aby móc brać udział w postępowaniu. Zawiera także zasady oceny spełniania warunków udziału w przetargu przez wykonawców, którymi musi kierować się zamawiający.

Ponadto opisuje potrzeby i wymagania zamawiającego, które mają być zaspokojone w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia poprzez zawarcie i zrealizowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokładna analiza SIWZ jest kluczowa w dalszych procedurach procesu inwestycyjnego.

Warsztaty adresowane są do osób chcących uzyskać praktyczną wiedzę analizy SIWZ, prowadzone w formule wykładowo-warsztatowej, przeplatane ćwiczeniami i przykładami, polecane są również osobom które pragną odświeżyć swoją wiedzę na jej temat.

Ramowy program warsztatów

10:00 – 11:00 BLOK 1

Etap I
– Ogłoszenie o zamówieniu
– Udostępnianie SIWZ
– Części składowe SIWZ
– Treść ogłoszenia i SIWZ

Etap II
– Rodzaje postępowań o udzielenie zamówienia
– Przedmiot zamówienia
– Wielkość lub zakres zamówienia
– Termin wykonania zamówienia
– Termin składania wniosku o dopuszczenie/oferty

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:15 BLOK 2

Etap III
– Warunki udziału w postępowaniu
– Oświadczenia i dokumenty
– Korzystanie z podmiotów trzecich
– Konsorcjum – wspólne ubieganie się o zamówienie
– Ocena spełnienia warunków
– Forma oświadczeń i dokumentów

Etap IV
– Forma porozumiewania się z Zamawiającym
– Nieprawidłowe lub niejasne zapisy w SIWZ
– Pytania do Zamawiającego
– Termin na udzielenie odpowiedzi Zamawiającego
– Termin na zadawanie pytań Wykonawcy
– Modyfikacja lub zmiana treści SIWZ

12:15 ÷ 12:30 Przerwa

12:30 ÷ 13:30 BLOK 3

Etap V
– Wadium
– Opis sposobu obliczania ceny
– Termin związania z ofertą
– Zabezpieczenie wykonania umowy
– Kryteria oceny ofert
– JEDZ
– Najczęstsze błędy w SIWZ

Quiz

Termin i miejsce:

18. listopada 2017r., (sobota) godz. 10:00
Kraków, ul. Szlak 65

Informacja:

Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach.

Prowadzący:

Grzegorz Piskorz Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców; Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów przy SIDiR, Inżynier Projektu w Skanska S.A., absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, licznych studiów podyplomowych w zakresie min. zarządzania projektami, procedur FIDIC i zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego, doktorant na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, zwycięzca I edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2015, zdobył wyróżnienie w konkursie EFCA Young Professional Competition 2016.

Zapraszamy.

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową