Zostań członkiem SIDiR!

2017.04.05-06 Roszczenia i spory w kontraktach realizowanych na Warunkach Kontraktowych FIDIC teoria + warsztaty

(Szkolenie 2 dniowe)

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i procedurami dotyczącymi roszczeń i sporów zapisanymi w warunkach kontraktowych opracowanych przez FIDIC. Szkolenie zawiera omówienie przyczyn powstawania roszczeń oraz sposobów ich rozstrzygania na podstawie warunków umowy. Przedstawiono rolę poszczególnych stron biorących udział w procedurze roszczeniowej. Wskazano polubowne metody rozstrzygania sporów. W szkoleniu zawarto także podstawowe informacje o postępowaniu w arbitrażu i sądzie powszechnym.

Cena szkolenia: 1000 zł

Plan szkolenia

Dzień 1

 1. Wprowadzenie :
  • Roszczenia i spory – Definicje
  • Przyczyny roszczeń i sporów
 2. Roszczenia i spory wg. WK FIDIC - zasady ogólne
  • Odpowiedzialności i ryzyko Stron w kontraktach wg WK FIDIC
  • Kontrakt na „Budowę” i kontrakt „zaprojektuj / zbuduj”
  • Formalne podstawy składania roszczeń
  • Formalne podstawy prowadzenia sporu
 3. Procedura roszczeniowa Wykonawcy (subklauzula 20.1 )
 4. Procedura roszczeniowa Zamawiającego (subklauzula 2.5)
 5. Powody roszczeń Wykonawcy wg WK FIDIC
 6. Powody roszczeń Zamawiającego wg WK FIDIC
 7. Rola Inżyniera w rozstrzyganiu roszczeń
 8. Spory – Komisja rozjemcza wg procedur FIDIC
 9. Arbitraż i sąd powszechny różnice

Dzień 2

 1. Umowa i ryzyko związane z zapisami umownymi
 2. Postępowanie roszczeniowe
  • ogólne zasady postępowania / procedury
  • dokumentacja roszczeniowa / korespondencja
  • personel ds. roszczeń
 3. Roszczenia Finansowe
  • wycena roszczenia
 4. Roszczenia o przedłużenie Czasu na Ukończenie
  • harmonogram robót
 5. Najczęstsze obszary roszczeń Wykonawcy
  • opis przedmiotu zamówienia
  • plac budowy
  • zmiany
  • obmiar robót i płatności
  • nieprzewidywalne warunki fizyczne
  • wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne
  • następstwa zmian w prawach
  • przejęcie robót przez Zamawiającego
  • zawieszenie robót
 6. Powody roszczeń Zamawiającego

Miejsce szkolenia

Budynek KIG (Krajowej Izby Gospodarczej) usytuowany w centrum Warszawy (150m) od Kolumny Zygmunta.

Możliwość parkowania samochodów na ulicy bezpośrednio przed budynkiem i sąsiednich ulicach. Duży ogólno dostępny parking, przed Teatrem Wielkim, znajduje się w odległości około 200m.

Uwaga! parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się pętla autobusowa, wyszukiwarka połączeń ZTM.

Formularz rejestracji

Roszczenia i spory w kontraktach realizowanych na Warunkach Kontraktowych FIDIC teoria + warsztaty w dniach 2017-04-05-6

Formularz do wydruku

Jeśli chcesz przesłać forularz faxem lub pocztą pobierz formularz rejestracji

Niestety nie dysponujemy już wolnymi miejscami!

Zachęcamy do rejestracji na szkolenie w innym terminie, oraz zapisu do naszego newslettera, informacje o szkoleniach otrzymasz bezpośrednio do swojej skrzynki pocztowej!

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową