Zostań członkiem SIDiR!

Wprowadzenie do Warunków Kontraktowych FIDIC

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia prezentowana jest pełna gama Warunków Kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC), cztery występujące na rynku krajowym książki, przeznaczone do różnego rodzaju zamówień budowlanych – na budowę, projektowanie i budowę, projektowanie, budowę i oddawania obiektu „pod klucz” oraz na projektowanie, budowę i obsługę gotowego obiektu.

Omawiane są szczegółowo najważniejsze procedury Warunków Kontraktowych FIDIC a także porównuje się te procedury, często odmienne w poszczególnych książkach. Na zakończenie uczestnicy rozwiązują zadanie utrwalające zdobyte wiadomości podczas szkolenia.

Szkolenie jest prowadzone w przystępnej formie i adresowane zarówno do osób, które już pracowały na kontraktach zarządzanych na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC i chciałyby pogłębić swoją wiedzę, jak też do tych, które w tych procedurach nie mają jeszcze doświadczeń a chcą gruntownie zapoznać się z tymi procedurami.

Szkolenie prowadzą inżynierowie konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa i inwestycji, doświadczeni trenerzy. Szkolenie to miało wiele edycji ciesząc się dużym powodzeniem zarówno wśród inwestorów, zamawiających jak i wykonawców.

Program

 1. Historia, zakres i cel działania organizacji konsultingu inżynierskiego
  1. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC)
  2. Europejska Federacja Stowarzyszeń Inżynierów Konsultantów (EFCA)
  3. Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR)
 2. Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC
  1. Warunki Kontraktowe na budowę (czerwona książka)
  2.  Warunki Kontraktowe na projekt i budowę (żółta książka)
  3. Warunki Kontraktowe na EPC i pod klucz (srebrna książka)
  4. Warunki Kontraktowe na projekt, budowę i obsługiwanie (złota książka)
 3. Omówienie i porównanie najważniejszych klauzul książek czerwonej, żółtej i srebrnej
  1. Postanowienia ogólne Rozdział 1
  2. Zamawiający; Rozdział 2
  3. Inżynier/ Administracja Zamawiającego/ Przedstawiciel Zamawiającego; Rozdział 3
  4. Wykonawca; Rozdział 4
  5. Wyznaczeni Podwykonawcy / Projektowanie; Rozdział 5
  6. Kadra i Robotnicy; Rozdział 6
  7. Urządzenia, materiały i wykonawstwo; Rozdział 7
  8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie; Rozdział 8
  9. Próby końcowe/ Projektowanie i budowa; Rozdział 9
  10. Przejęcie przez Zamawiającego/Obsługa; Rozdział 10
  11. Odpowiedzialność za wady/ Próby; Rozdział 11
  12. Obmiary i wycena / Próby eksploatacyjne/Wady; Rozdział 12
  13. Zmiany i korekty; Rozdział 13
  14. Cena Kontraktowa i zapłata; Rozdział 14
  15. Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego; Rozdział 15
  16. Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę; Rozdział 16
  17. Ryzyko i odpowiedzialność/Podział Ryzyka; Rozdział 17
  18. Ubezpieczenie/Ryzyka Wyjątkowe; Rozdział 18
  19. Siła wyższa/ Ubezpieczenie; Rozdział 19
  20. Roszczenia, spory i arbitraż; Rozdział 20
 4. Warunki Kontraktowe FIDIC w świetle polskich regulacji prawnych
  1. Warunki Szczególne Kontraktu jako dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do polskich regulacji prawnych
  2. Zasady dostosowania Warunków Kontraktowych FIDIC do Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego
  3. Załącznik do Oferty (Dane Kontraktowe)
 5. Zajęcia warsztatowe (ćwiczenia)
  1. Rozwiązanie zadania polegającego na porównaniu procedur zawartych w czerwonej i żółtej książce FIDIC pod względem występujących w nich ustaleń i procedur
  2. Określenie ryzyka Zamawiającego/Wykonawcy

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową