Zostań członkiem SIDiR!

Giełda pracy

 

Stanowisko: Koordynator ds. logistyki robót budowlanych (Koordynator ds. umów z podwykonawcami)
Firma: AWBUD Design & Build
Miejsce pracy:Wrocław
Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, budowlane,
 • Minimum 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, w tym 3 lata w realizacji budowy,
 • Doświadczenie w ofertowaniu inwestycji budowlanych,
 • Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z podwykonawcami,
 • Bardzo dobra znajomość rynku podwykonawców i dostawców oraz doświadczenie w zawieraniu z nimi umów,
 • Bardzo dobra znajomość prawa budowlanego,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, AutoCad,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Komunikatywność

Osoba na stanowisku koordynatora ds. instalacji sanitarnych będzie odpowiedzialna za

 • Organizowanie przetargów wewnętrznych na dostawy usług oraz materiałów na etapie ofertowania i kontraktacji robót budowlanych,
 • Dokonywanie analiz cen i porównywanie ofert,
 • Negocjowanie cen i umów z podwykonawcami oraz dostawcami materiałów budowlanych,
 • Przygotowywanie umów, zamówień, zleceń,
 • Monitorowanie rynku usług i materiałów budowlanych oraz przygotowywanie raportów

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy,
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się Grupie Kapitałowej,
 • Pakiet benefitów pozapłacowych

Kontakt

CV oraz list motywacyjny wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy przesyłać na adres email: Kliknij by zobaczyć w temacie wpisując: „KL/AW/2018”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodane 2018.05.12

Stanowisko: Koordynator ds. instalacji sanitarnych
Firma: AWBUD Design & Build
Miejsce pracy:woj. dolnośląskie
Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe: inżynieria środowiska lub pokrewne,
 • Minimum 4 lata pracy w tym 3 lata doświadczenia w realizacji inwestycji budowlanych,
 • Dobra znajomość lokalnego rynku podwykonawców wykonujących roboty z zakresu instalacji sanitarnych i mechanicznych (HVAC),
 • Wiedza techniczna dotycząca produktów, systemów i usług na rynku usług sanitarnych,
 • Praktyczna umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz jej analizy zaprojektowanych rozwiązań,
 • Znajomość programów MS Office, MS Project, Norma Pro oraz programów z grupy CAD,
 • Praktyczna znajomość prawa budowlanego, norm i warunków technicznych,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń będą dodatkowym atutem,
 • Gotowość do pracy w delegacji,
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Innowacyjność i inicjatywa.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Osoba na stanowisku koordynatora ds. instalacji sanitarnych będzie odpowiedzialna za

 • Sporządzanie zapytań ofertowych techniczno-handlowych dla projektów w branży sanitarnej,
 • Sporządzanie kalkulacji do ofert, negocjacje w zakresie specyfikacji technicznej i warunków handlowych oferty,
 • Proponowanie nowych rozwiązań w zakresie ofertowania w celu doskonalenia i optymalizacji procesu realizacji,
 • Wykonywanie przedmiarów robót,
 • Określanie harmonogramu robót,
 • Kontrola budżetu w trakcie realizacji oraz rozliczenie robót z podwykonawcami i inwestorem,
 • Umiejętność analizy opłacalności projektu i szacowania jego ryzyka, opracowywanie budżetu robót, będzie dodatkowym atutem,
 • Współpraca z podwykonawcami, projektantami branżowymi w ramach realizacji kontraktów.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy,
 • Udział w ciekawych projektach,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do podejmowanych zadań i odpowiedzialności,
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Współpracę z doświadczonymi specjalistami,
 • Możliwość proponowania i wdrażania własnych rozwiązań,
 • Pakiet benefitów pozapłacowych (pakiet medyczny, sportowy, dostęp do platformy szkoleniowej on-line, grupowe ubezpieczenie).

Kontakt

CV oraz list motywacyjny wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy przesyłać na adres email: Kliknij by zobaczyć w temacie wpisując: „KIS/AWB/2018”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodane 2018.05.12

Stanowisko: Kierownik budowy
Firma: AWBUD Design & Build
Miejsce pracy: woj. śląskie, woj. mazowieckie
Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika budowy będzie odpowiedzialna za:

 • Realizację budowy zgodnie z umową i budżetem,
 • Przestrzeganie zgodności prowadzonych robót z: harmonogramami, prawem budowlanym, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami BHP,
 • Nadzór i koordynację prac budowlanych,
 • Kontrolę prawidłowości dokumentacji technicznej, kosztorysów, protokołów odbioru i rozliczeń,
 • Nadzór nad jakością robót,
 • Nadzór i kontrolę nad realizowaną budową w zakresie technicznym,
 • Dotrzymanie harmonogramu prac i terminową realizację.

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe w specjalności budownictwo,
 • Minimum 6 lat doświadczenia w pracy na budowie w tym 3 lata na stanowisku samodzielnym,
 • Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń,
 • Bardzo dobra znajomość prawa budowlanego,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, MS Project, AutoCAD, Norma Pro,
 • Wysokorozwinięte zdolności analityczne,
 • Zdolności negocjacyjne,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność motywowania podległego zespołu,
 • Innowacyjność i inicjatywa podczas prowadzenia budowy.

Oferujemy

 • Możliwość awansu w strukturach Grupy Kapitałowej,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Udział w dwóch systemach premiowych rocznym oraz po zakończeniu kontraktu.
 • Pakiet benefitów pozapłacowych.

Kontakt

CV oraz list motywacyjny wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy przesyłać na adres email: Kliknij by zobaczyć w temacie wpisując: „KB/AW/2018”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodane 2018.05.12

Stanowisko: Projektant torów, stacji i węzłów
Firma: JPL Project Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:

 • opracowywanie projektów technicznych obiektów torowych w pełnym zakresie
 • współpraca w zespole projektowym
 • zarządzanie projektem
 • współpraca z Klientem
 • przygotowanie i prezentacja projektów przed Klientem
 • udział w prowadzeniu procedur formalno‐prawnych
 • uzyskiwanie uzgodnień, decyzji administracyjnych, itp., w zakresie projektu
 • współpraca międzybranżowa, uzgadnianie rozwiązań projektowych
 • wykonywanie pomiarów w terenowych na potrzeby projektów (inwentaryzacje, ekspertyzy)

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (co najmniej II‐stopnia) na kierunku budownictwa kolejowego
 • uprawnienia budowlane do projektowania linii stacji i węzłów bez ograniczeń
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta po uzyskaniu uprawnień
 • minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym
 • udokumentowany dorobek zawodowy
 • odpowiedni poziom specjalistycznej wiedzy technicznej
 • umiejętność kreowania, analizy i oceny stanu linii kolejowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych – Microstation, InRail, AutoCad oraz pakietu MS Office,
 • znajomość odpowiednich przepisów prawa i procedur administracyjnych
 • umiejętność pracy w zespole i właściwych relacji interpersonalnych
 • odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu zadań, samodzielność, kreatywność
 • umiejętność organizacji pracy (realizacja założonych celów, punktualność, terminowość)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – mile widziana
 • prawo jazdy kat. B – mile widziane

Zainteresowane osoby prosimy przesyłać CV na adres Kliknij by zobaczyć

 
Stanowisko: Projektant branży drogowej
Firma: JPL Project Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:

 • realizacja projektów drogowych w pełnym zakresie
 • zarządzanie zespołem projektowym
 • udział w pozyskiwaniu nowych projektów
 • przygotowanie i prowadzenie wystąpień oraz prezentacji związanych z projektami
 • zarządzanie kosztami projektów

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne specjalizacja drogowa
 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
 • min. 5 letnie doświadczenie przy sporządzaniu projektów drogowych po uzyskaniu uprawnień
 • min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym
 • umiejętność obsługi programów komputerowych – Microstation, InRoads, AutoCad oraz pakietu MS Office, mile widziana znajomość Open Roads
 • odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu zadań, samodzielność, kreatywność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – mile widziana
 • prawo jazdy kat. B – mile widziane

Zainteresowane osoby prosimy przesyłać CV na adres Kliknij by zobaczyć

 
Stanowisko: Inżynier budowy robót elektrycznych
Firma: P.U. JAREXSp. z o.o.
P.U. JAREX Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma budowlana działająca od 1997 roku. j Realizujemy projekty w różnych sektorach budownictwa m.in. obiektów budownictwa ogólnego, j przemysłowego, energetycznego oraz obiektów infrastrukturalnych. Oferujemy możliwości udziału j ; w realizacji prestiżowych kontraktów. Naszym atutem są wiedza i umiejętności, dbałość o j bezpieczeństwo i rozwój pracowników. Dołącz do nas i buduj swoją karierę z nami!
Miejsce pracy: Polska
Opis zadań:

 • ścisła współpraca z kierownikiem budowy,
 • opracowywanie harmonogramów prac prowadzonych budów,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • nadzór nad technologią wykonywanych prac,
 • nadzór i koordynowanie prac ekip budowlano-montażowych,
 • analiza i rozliczanie kosztów prowadzonych budów,

Wymagania (wykształcenie, umiejętności, języki i obce, itp.):

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub energetycznym,
 • umiejętność obsługi programów: AutoCAD oraz MS Office w szczególności programu
  Excel
 • znajomość oprogramowania kosztorysowego Norma, Zuzia
 • umiejętności przygotowywania ofert i prowadzenia negocjacji z dostawcami i podwykonawcami
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność
 • mile widziane aktualne uprawnienia SEP „E” i ,JD”
 • mile widziane uprawnienia budowlane, prawo jazdy kat. B,

Warunki zatrudnienia (wynagrodzenie, rodzaj umowy, itp.)

 • umowa o pracę (po okresie próbnym umowa o pracę na czas nieokreślony)
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, zdobywania uprawnień
 • uczestniczenie w ciekawych projektach
 • premie finansowe, telefon, laptop, samochód służbowy

Dokumenty i aplikacyjne (CV, list motywacyjny): Dokumenty aplikacyjne CV, list motywacyjny.

Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres Kliknij by zobaczyć z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych j do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.l 182 ze zm.).”
Data ważności oferty: 22.11.2017-30.06.2018

Stanowisko: Kierownik Robót Elektrycznych
Firma: P.U. JAREXSp. z o.o.
P.U. JAREX Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma budowlana działająca od 1997 roku. j Realizujemy projekty w różnych sektorach budownictwa m.in. obiektów budownictwa ogólnego, j przemysłowego, energetycznego oraz obiektów infrastrukturalnych. Oferujemy możliwości udziału j ; w realizacji prestiżowych kontraktów. Naszym atutem są wiedza i umiejętności, dbałość o j bezpieczeństwo i rozwój pracowników. Dołącz do nas i buduj swoją karierę z nami!
Miejsce pracy: Polska
Opis zadań:

 • Bezpośredni nadzór nad realizacją robót elektrycznych i teletechnicznych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i normy jakości przy współpracy z kierownikiem kontraktu
 • Nadzór nad procedurami BHP w powierzonym zakresie (poprzez współpracę ze służbami j BHP)
 • Analiza i optymalizacja projektów wykonawczych w uzgodnieniu z zamawiającym,
 • Zbieranie ofert, ich analiza i negocjacje z podwykonawcami
 • Rozliczanie robót elektrycznych z zamawiającym i podwykonawcami.
 • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej oraz innych dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji robót

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym
 • Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych przy realizacjach dużych inwestycji
 • Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
 • Umiejętność kosztorysowania robót branżowych
 • Mile widziane aktualne uprawnienia SEP „E” i ,JD”,
 • Umiejętność obsługi programów: AutoCAD oraz MS Office w szczególności programu Excel,
 • Znajomość oprogramowania kosztorysowego Norma, Zuzia,
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski – miejsca budów prowadzonych przez Spółkę

Warunki zatrudnienia

 • Umowa o pracę (po okresie próbnym umowa o pracę na czas nieokreślony)
 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy
 • Niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód służbowy)
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych formach szkoleń, dofinansowanie nauki

Dokumenty i aplikacyjne: CV, list motywacyjny.

Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres Kliknij by zobaczyć z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych j do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.l 182 ze zm.).”

Stanowisko: Specjalisty do spraw Kontraktowych / Contract Manager
Firma: CML CONSTRUCTION SERVICES Sp. z o.o. prowadząca obsługę prawną i kontraktową Koncernu STRABAG SE w Polsce
STRABAG jest europejskim Koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zatrudnieniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców, realizujemy z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez zespołowej pracy. Pracownicy z inicjatywą, odpowiedzialni i dążący do celu i mają możliwość nieograniczonego rozwoju zawodowego.
Miejsce pracy: Rzeszów, Koszalin, Pruszków, mazowieckie, łódzkie, cała Polska
Opis stanowiska:

 • prowadzenie bieżącej administracji kontraktem
 • przygotowywanie i zarządzanie zmianami i roszczeniami,
 • udział w procesie tworzenia oferty dla Inwestora.

Profil kandydata:

 • wyższe wykształcenie inżynierskie,
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży budowlanej,
 • doświadczenie w administracyjnym zarządzaniu kontraktem budowlanym oraz biegłej i gruntownej znajomości zagadnień związanych z jego realizacją,
 • znajomość inżynierskich aspektów realizacji budowy,
 • doskonale rozwinięte umiejętności analityczne i matematyczne,
 • minimum podstawowa umiejętność kalkulacji i harmonogramowania,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wielozadaniowość oraz zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, zdolność do identyfikowania potrzeb klienta oraz budowania z nim dobrych relacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy, wysoki poziom staranności i dbałości o szczegóły,
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • znajomość PZP oraz doświadczenie w realizacji kontraktów opartych o wzór umowny FIDIC będą dodatkowym atutem.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • bieżącą administrację kontraktem, w tym doradztwo w zakresie praw i obowiązków kontraktowych Wykonawcy,
 • monitorowanie terminów, przygotowywanie wszelkiej korespondencji oraz dokumentów kontraktowych,
 • doradztwo w zakresie harmonogramu, spraw rozliczeniowych, a także wszelkich innych dokumentów związanych z kontraktem,
 • nadzorowanie całego procesu zarządzania zmianami i roszczeniami kontraktowymi począwszy od procesu ich przygotowywania, poprzez prowadzenie wszelkich spraw z nimi związanych takich jak: przygotowywanie pism roszczeniowych, sporządzenie uzasadnień formalnych i faktycznych wraz z ich ewidencjonowaniem, prowadzenie ewidencji roszczeń i zmian wraz z raportowaniem wewnętrznym, udział w ocenie zasadności i przygotowanie stanowiska w zakresie zgłoszeń gwarancyjnych,
 • analizę dokumentów kontraktowych, udział w przygotowywaniu oferty oraz przygotowywanie pytań do wymagań Inwestora,
 • ścisłą współprace z działem prawnym w zakresie wykonywanych czynności.

Oferujemy:

 • możliwość zdobywania doświadczenia oraz podnoszenia swoich kwalifikacji w międzynarodowej firmie o wysokich standardach i ugruntowanej pozycji na rynku,
 • udział w tworzeniu ciekawych projektów w zespole doświadczonych inżynierów i prawników,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie finansowe adekwatne do doświadczenia

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV na adres: Kliknij by zobaczyć

Stanowisko: Kierownik Projektu (projekt nadzorujący budowę linii metra w mieście Dnipro, Ukraina)
Firma: iLF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Numer referencyjny: PM/2018/Ukraina
Zakres zadań:

 • koordynacja i nadzór nad przygotowaniem inwestycji do realizacji, w tym m.in.: opracowaniem kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowaniem wielobranżowego projektu wykonawczego
 • nadzór nad realizacją przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych
 • bezpośrednia współpraca z Klientem
 • zarządzanie dedykowanym zespołem inżynierskim, prawnym i administracyjnym
 • zarządzanie kontraktem, w tym dbałość o terminową realizację zadań i jakość ich wykonania oraz odpowiedzialność za budżet projektu
 • raportowanie wewnętrzne wg wymagań Spółki oraz zewnętrzne wg zapisów umownych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • min 20-letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji projektów budowlanych, w tym ok. 10 -letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami prowadzonymi w formule EPC bazującymi na warunkach FIDIC
 • mile widziane doświadczenie przy projekcie budowy metra lub projektach kolejowych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • mile widziana znajomość języka rosyjskiego

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie działającej, międzynarodowej firmie inżynierskiej
 • możliwość zdobywania doświadczeń w Polsce i za granicą
 • interesujący program szkoleń
 • pakiet prywatnej opieki medycznej

Inne: iLF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. należy do światowej czołówki inżynierskich firm projektowo-doradczych, dostarczając najwyższej klasy usługi w branżach: ropa i gaz, energetyka i ochrona klimatu, woda i środowisko oraz transport i konstrukcje. Firma jest członkiem Grupy ILF – ogólnoświatowej firmy inżynierskiej z 50-letnim doświadczeniem na rynku międzynarodowym i skupiającej ponad 50 oddziałów na czterech kontynentach.

W związku z prowadzonym projektem nadzorującym budowę linii metra w mieście Dnipro (Ukraina) poszukujemy Kandydatów zainteresowanych objęciem stanowiska:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV na adres: Kliknij by zobaczyć

Informacja

Chcesz zamieścić ogłoszenie? Napisz do nas na adres [email protected]

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową